A POKOL: AZ UTOLSÓ TŰZ

Nem gyengéknek vagy nyúlszívűeknek való feladat volt! 1991. február 23-án Kuvait lakossága a lángoló olajmező iszonytató látványára ébredt. Hatalmas lángnyelvek törtek föl a földből,. és az eget sűrű, sötét füstfelhők borították. Később a világ megtudta, hogy ira ki mérnökök gyújtották fel Kuvait olajmezőit, ezzel az ország működő olajkútjainak közel 90%-át dübörgő fáklyákká változtatták.A több száz olajkút tüzét valahogy ki kellett oltani Kuvait sivatagában, ezért különlegesen kiképzett embereket vetettek be, akik dacolva a perzselő hőséggel, megfékezték a lángokat, hogy azután lezárhassák a szabotázs akció során felgyújtott olajkutakat. Az akkor kiömlő olaj és a füst a modern kor egyik legnagyobb emberkéz által okozott ökológiai katasztrófájának számít. Elpusztította Kuvait növényzetének es állatvilágának nagyét. Beszennyezte a talajt és a parti vizeket. Az ebből következő légszennyeződés számos országot érintett, a füst még Hawaiiban is érezhető volt. Mindén háború iszonyattal és őrülettel jár. Ez az akció azonban különösen értelmetlen és pusztító volt. Az egész világ felfigyelt rá. A legtöbb ember felháborodott a légszennyezés és a nyersanyag ilyen esztelen elpocsékolása miatt.

Az apokalipszis látványa
Mégis, valahogy különösen ismerősnek tűnt az apokaliptikus látvány. Az elfeketedett táj az utolsó idők eseményeit szimbolikusan felvonultató bibliai, a Jelenések könyve egyes képeit juttatta sokak eszébe. János a következőt írta az Antikrisztus követőiről és azokról, akik hódolnak neki: "és kínoztatik tűzzel és kénkővel. És az ő kínlódásuk füstje felmegy örökkön örökké" (Jelenések 14:10-11) Egy kicsivel később a Jelenések könyvében János az égő Babilonról írva hasonló kifejezést használ: "Annak füstje felmegy örökkön örökké" (Jelenések 19:3). A lángoló kuvaiti olajmezők megdöbbentő látványa előrevetítette, hogy milyen is lesz a föld utolsó tüze. Ez viszont egy fontos kérdést vet fel: Ha a kuvaiti tűz ekkora ökológiai katasztrófát okozott, aminek a megismétlődését egyetlen értelmes ember sem szeretné, vajon milyen lesz a pokol tüze?

Mi a helyzet azzal a füsttel, ami örökkön örökké száll? Próbáljunk meg tiszta képet kapni a Biblia alapján arról, hogy mi lesz az idők végén! A Jelenések könyve 20. fejezete szerint a pokol "a tűz és kénkő tava". Nézzük csak meg az események körülményeit! A Jelenések könyve 20. fejezete arról szól, hogy mi történik majd az ezer esztendő végén. János leírja: Sátán kiszabadul fogságából, és elindul, hogy elhitesse "a föld négy szegletén lévő népeket". A feltámadt bűnösöket hadseregbe szervezi, és az egész föld színén felvonulnak Isten népének tábora, a szeretett város ellen (lásd Jelenések 20:8-9). Ekkor tűz száll alá a mennyből, amely megemészti őket, az ördög pedig belevettetik a tűz és kénkő tavába. Ezt a tüzet a Biblia így nevezi: "a második halál" (Jelenések 20:14).

Lehetne arra gondolni, hogy a tűz tava valahol a világegyetem egy távolién van, messze a földtől. A Bibliában viszont azt olvassuk, hogy a tűz tava ezen a földön lesz. Az utolsó nagy küzdelem színterévé éppen a mi bolygónk válik. Itt támadnak majd fel a halottak, hogy megjelenjenek az ítélőszék előtt, és a mennyből alászálló tűz itt emészti meg azokat, akik nem hajlandók megbánni bűneiket. A Bibliában, sehol nincs utalás arra, hogy bárhol a földön kívül létezne a pusztulás "pokolnak" nevezett helye.

Az újjáteremtett föld
Egy kicsit ugorjunk előre, és nézzük, meg, hogy milyen is lesz az újjáteremtett föld! János, a Jelenések könyve írója így fogalmaz: "Ezután láték új eget és új földet; mert az első, égés az első föld elmúlt vala." Nemcsak a földet fogja Isten újjáteremteni, hanem az új Jeruzsálem is leszáll a mennyből a földre. János leírja, hogy ennek nyomán milyen új kapcsolat alakul ki: "ímé az Isten sátora az emberekkel van, és velők lakozik." Arról is ír, hogy milyen lesz az élet az új földön: "az Isten eltöröl minden könnyet az ő szemeikről; és a halál nem lesz többé; sem gyász, sem kiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mért az elsők elmúltak" (Jelenések 21:1, 3-4).

Ezek a reménységet ébresztő szavak arra utalnak, hogy milyen lesz az élet az új földön. Nem lesz többé halál sem fájdalom az újjáteremtett bolygón. Nem létezik többé a gyász, a sírás és á fájdalom régi rendje, Most térjünk vissza a tűz tavához! A Jelenések könyve 20. fejezetéből megtudtuk, hogy itt, ezen a földön ég majd az a tűz. A helyszín viszont újabb kérdést vet fel. Ha a gyötrelem füstje örökké szállna, akkor az új földön is lenne gyász, sírás és fájdalom. A régi világ határozottan nem tűnne el. Hogyan válhatna valóra Istennek a fájdalomtól és szenvedéstől mentes új földre vonatkozó ígérete, ha ugyanazon a bolygón örökké égnének a gonoszok?

Egyszerűen megfogalmazva: nem lehet egy helyen a pokol és a menny! Van, aki számára még az is kérdéses, hogy a menny és a pokol megférne egymással a világegyetemben. Hogyan lehet feloldani ezt a feltételezett ellentétet?

Kuvait kis országa sokak szemében hosszú évekig egészen jelentéktelennek tűnt. Amikor azonban az onnan feltörő füst a környező országok egét is beborította, hirtelen mindenki felfigyelt rá, és aggódni kezdett. Nem gondolnám, hogy kevésbé aggódnának, akik az új földön otthonra lelnek Istennél. Senki nem lenne képes megnyugodni, amíg Isten világegyetemének bármelyik zugában gyötrelem folyna.

Szerencsére Krisztus hősies tette a kereszten megoldja ezt a gondot. Ő elszenvedte a büntetést a bűneinkért. Ő állta ki a második halál gyötrelmeit, hogy nekünk ne kelljen, hanem örökké élhessünk vele. Krisztus egymaga zárta le a sötét, kénköves bűnt okádó kutat, ami az emberiséget pusztította. Aki hisz Krisztusban, azt nem érinti az utolsó lángoló tűzvész, ami megtisztítja a világegyetemet a bűntől-tökéletesen, megfordíthatatlanul és örökre. Krisztus minden könnyet letöröl, és valóban véget vet minden szenvedésnek!

El tudja képzelni a kedves Olvasó, hogy milyen rettenetes lesz majd, amikor a bűnösök rájönnek, hogy kimaradnak abból az örökös örömből, ami a megváltottakra vár? Ez olyan tragédia, amit semmihez nem lehet hasonlítani. Azt hiszem, hogy a Jelenések könyve tüzes jeleneteinek élénk képei éppen erre világítanak rá. Ez a tragédia azonban elkerülhető! Senkinek nem kell feltétlenül a pokolban szenvednie bűnei büntetéseként. Jézus minden embert hív az új Jeruzsálembe, a Szent Városba, amely a mennyből száll alá a földre. Ezért mindössze csak hinnünk kell Krisztusban, mint Megváltónkban, rá kell bíznunk az életünket! Biztosan mindannyian azok között akarunk lenni, akik Istennel élvezik majd az örök életet. Döntsünk erről már most!

A bűnösök elpusztítása
Az ezer év végén a bűnösök feltámadnak. Sátán és angyalai vezetésévei körbeveszik a Szent Várost az új Jeruzsálemet. Istentől azonban tűz száll alá, ami megemészti őket, és a földet megtisztítja. Így a világegyetem egyszer és mindenkorra megtisztul a bűntől és a bűnösöktől. Isten újjáteremti a földet, ami örök időkre otthont ad az igazaknak.
(lásd Jelenések 20; IKorinthus 6:2-3; Jeremiás 4:23-26; Malakiás 4:1; Ezékiel 28:18-19; Jelenések 21)

Mark Finley: Az idők jelei különkiadása c. kiadványa
Halottidézők Akik lemaradnak az igazságtól