HÚS-VÉR EMBEREK

Megkísérlem emberi nyelven bemutatni a menny szépségének, dicsőségének, valóságának legalább egy részét. Ismét nyomatékosítanunk kell, hogy a menny létező hely. Valóságos volta a legcsodálatraméltóbb tulajdonsága.Valós testben leszünk ott, valós tevékenységeket folytatunk. Ézsaiás könyvében azt olvassuk, hogy a megváltottak szőlőt ültetnek és eszik gyümölcsét. Házakat fogunk építeni és azokban lakunk majd.

"Házakat építnek és bennük lakoznak, és szőlőket plántálnak és eszik azok gyümölcsét. Nem úgy építnek. hogy más lakjék benne; nem úgy plántálnak, hogy más egye a gyümölcsöt, mert mint a fáké, oly hosszú lesz népem élete, és kezeik munkáját elhasználják választottam." (Ézsaiás 65:21-22)

Mindez talán meglep titeket. Hús-vér testünk lesz a mennyben - ez az, amit a Biblia tanít. Két igehely is minden kétséget kizáróan bizonyítja ezt. Filippi 3:21-ben ez áll: "Ki elváltoztatja a mi nyomorúságos testünket, hogy hasonló legyen az Ő dicsőséges testéhez." Milyen magával ragadó érzés megtudni, hogy jelenlegi fizikai természetünk megváltozik.

Olyan testet kapunk, amilyen testben Jézus feltámadt! Semmi titokzatos nincs ebben.


Olyan testet kapunk, amilyen testben Jézus feltámadt!

Semmi titokzatos nincs ebben, hiszen Jézus mindent elmagyarázott tanítványainak erről a testről. Így olvassuk Lukács evangéliuma 24:39-ben:

"Lássátok meg az én kezeimet és lábaimat. hogy én magam vagyok: tapogassatok meg engem, és lássatok; mert a léleknek nincs húsa és csontja, amint látjátok, hogy nékem van!"

Először megjelent nekik és elmondta, valóságos testben támadt fel. Majd együtt evett velük és végül közvetlenül a tanítványok közül, testi mivoltában emelkedett fel az égbe. Urunk életének ezek az eseményei sok mindent megválaszolnak a továbbiakban saját természetünkre vonatkozóan. Testünk ugyanolyan lesz, mint Jézus teste feltámadása után.

Joe Crews "Jövendő lakhelyünk, a menny" című írása alapján.
Vissza az eredeti tervhez II. Meg fogjuk ismerni egymást


Ezeket is ajánljuk


# Hit-bizalom # Menny # Archívum

Nincs többé betegség, halál I.

Valóság-e a menny?

Meg fogjuk ismerni egymást