ÁLLHATATOSSÁG AZ IMÁBAN

Fel kell figyelnünk arra, a szent iratok mekkora hányada foglalkozik az imádkozás témájával, legyen szó példaként szolgáló, bennünket erősítő parancsolatokról, hatásos ígéretekről. Ahogy megnyitjuk a Bibliát, azt látjuk, hogy az emberek Isten nevét hívják segítségül: és ahogy becsukjuk, az Ámen könyörgést tartalmazó üzenete üti meg fülünket.A példák tárháza bőséges. Az egyik helyen az angyallal birkózó Jákobot találjuk, aztán ott van Dániel, aki nap mint nap háromszor imádkozott, vagy Dávid, aki teljes szívvel, teljes lélekkel az Úrra hagyatkozott. A hegyen látjuk Illést, a börtönben Pált és Silást. Parancsok sokaságát, ígéretek milliárdját olvashatjuk. Mire tanít bennünket mindez, ha nem az imádkozás szent jelentőségére és nélkülözhetétlenségére?

Biztosak lehetünk abban, hogy az Úr az Ige bármelyik egyértelmű kinyilatkoztatását azért adta, hogy az megmutatkozzon a mi életünkben. Azt akarta, hogy mi értsük őt. Ha ilyen sokszor utalt az imádkozásra, ez azért van, mert Ő tudta, mennyire szükséges az. Annyira nélkülözhetetlen, hogy míg a mennybe nem jutunk, szüntelenül imádkoznunk kell.

Nincs szükségünk semmire? Akkor az a gond, hogy nem vagyunk tisztában azzal, mennyire nyomorultak is vagyunk. Nincs szükségünk Isten kegyelmére? Akkor mutassa meg az Úr kegyelme, hogy mennyire nyomorultak vagyunk! Az imádkozást nélkülöző lélek

Krisztust nélkülöző lélek.

Az ima a hívő gyermek könyörgése, a küzdő keresztény kiáltása, a Jézusban elaludni készülő, haldokló szent rekvieme. Az ima a keresztény lélegzetvétele, alapvető üzenete, a keresztény vigasza, ereje, dicsősége. Aki Isten gyermeke, az Atya arcát keresi, és az Atya szeretetében kíván élni. Imádkozzunk, hogy ebben az évben legyünk szentek, alázatosak, odaszántak és türelmesek; legyen kapcsolatunk szorosabb Jézussal, és lépjünk be gyakrabban szeretetének szentélyébe. Imádkozzunk, hogy mások számára példa, áldás lehessíink, és egyre inkább Mesterünk dicsőségére tudjunk élni. Legyen ennek az évnek a mottója:

"szüntelenül imádkozzatok."

Mint a brit katona, akit az imádkozása tett szabaddá, bennünket is hamarosan szemügyre vesz mennyei parancsnokunk. Gyakorolnunk kell és készülnünk kell a fő eseményre. Igen, kérnünk kell, "Urunk, taníts imádkozni!" Ha ő az Igéjében adott mintaimát, akkor éljünk is vele. Csodálatos lenne, ha ahányszor ezt az imát imádkozzuk, annak tartalma mindannyiszor meg tudna újulni, mindannyiszor új értelmet nyerne számunkra!

Doug Batchelor Teach Us to Pray című könyve alapján
Ámen!  


Ezeket is ajánljuk


# Hit-bizalom # Tanitsima # Archívum

Ámen!

Legyen meg a te akaratod!

Ki vagy a mennyekben