ÁMEN!

Jézus ezt mondta: "így imádkozzatok". Ez nem az Ő, hanem a mi imánk. Azok imája, akik Jézus nyomdokait akarják követni. Ennek az imának egy igazán megtért szívből kell felhangzania. Ez a lelkünk odaadásának kifejezője kell legyen.Egy szerző a következőképpen összegezte: "Én nem mondhatom, hogy 'ki vagy a mennyekben', ha nem teszem kincseim a lábához. Nem mondhatom, hogy 'szenteltessék meg a Te neved', ha nem törekszem a szentségre. Nem mondhatom, hogy 'jöjjön el a Te országod', ha nem siettetem az áldott reménységet. Nem mondhatom, hogy 'legyen meg a Te akaratod', ha nem engedelmeskedek az Ő akaratának. Nem mondhatom, hogy 'úgy a földön, mint a mennyben', ha nem szolgálom itt és most.

Nem mondhatom, hogy 'a mi mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma', ha állhatatosan, a jövőmet biztosítgatva egyre csak mohón gyűjtögetek. Nem mondhatom, hogy 'bocsásd meg a mi vétkeinket', ha bárki iránt még ellenséges érzületet táplálok. Nem mondhatom, hogy 'ne vigy minket kísértésbe', ha szándékosan lépek a rossz útra. Nem mondhatom, hogy 'szabadíts meg minket a gonosztól', ha nem vágyok a szentségre.

Ismerjük fel, nagyon fontos minőségi időt tölteni Krisztussal személyes és közös imák, áhítatok során


Nem mondhatom, hogy 'tiéd az ország', ha nem engedem Jézust a szívembe. Nem tulajdoníthatom neki a 'hatalmat', ha attól félek, mit tehetnek az emberek. Nem tulajdoníthatom neki a 'dicsőséget', ha a saját dicsőségemet hajszolom. Nem mondhatom, hogy 'mindörökké', ha az ideig-óráig tartó földi sikerekre vadászom."

Amikor a Mi Atyánkat imádkozzuk, a teljes önátadás kell, hogy áthasson bennünket. És ha készen akarunk lenni, mire Jézus eljön, meg kell tanulnunk úgy imádkozni, ahogy Ő tanította. Az ima lényege arra kötelez, hogy teljes szívünkkel imádjuk Istent, mert ha nem ismerjük meg, igazán nem is tudjuk szeretni Őt. Ha nem mondjuk el neki bánatainkat, örömeinket, sőt a legszemélyesebb titkainkat, hogyan is tudnánk szeretni Őt? Mindenkit arra bátorítok, töltsünk több időt a térdeinken.

Ha nem tudunk letérdelni, csak imádkozzunk. Ismerjük fel, nagyon fontos minőségi időt tölteni Krisztussal személyes és közös imák, áhítatok során, hogy végbemehessenek bennünk azok a változások, melyekkel Istent igazán dicsőíteni tudjuk. Használjuk ki Isten Igéje, a "mindennapi kenyér" lehetőségét, és mondjuk el Atyánknak, hogy szeretnénk önző valónkat levetni, és valóban önzetlenné válni.

Imádkozzunk egymásért többet, mint akármi másért! Gyülekezzünk, és emeljük fel hangunkat a menny felé, hogy egységbe kerülhessünk és Jézusban egymás testvérei lehessünk.

Egyik kedvenc foglalatosságom a Biblia tanulmányozása során az Ószövetség nagy imádkozóit olvasni. Remélem, mindenki így van vele. Olvassuk el Anna imáját (1Sám 2)! Dániel imája (Dán 9) szintén nagyon különleges. de igen megindító Salamon imája is (2Krón 1). És ezeket olvasva rájövünk, hogy a Mi Atyánk imádságának elemei valamennyiben felbukkannak. Isten dicsőségéről, gondviseléséről, szabadításáról szólnak és azt mondják el, hogyan kerülünk mi, keresztények egységbe, egymásért való imádkozásunk során.

Doug Batchelor Teach Us to Pray című könyve alapján
Mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké Állhatatosság az imában


Ezeket is ajánljuk


# Hit-bizalom # Tanitsima # Archívum

Az úr imája és mi

Bocsásd meg a mi vétkeinket!

Jöjjön el a te országod!