MERT TIÉD AZ ORSZÁG, A HATALOM ÉS A DICSŐSÉG MINDÖRÖKKÉ

Ez az erőteljes megfogalmazás csak Máté evangéliumában olvasható és amiről szól, figyelemreméltó.Mi a nagy küzdelem középpontjában élünk. A gonosz magát kiáltja ki jogos uralkodónak, sajátjaként akarja bitorolni a hatalmat. Viszont Krisztus mennybemenetele előtt leszögezte mindenek felett álló voltát:

"Nékem adatott minden hatalom mennyen és földön." (Mt 28:18)

Ez az ima megerősít bennünket, hogy soha ne felejtsük el, kinek az irányítása alatt áll a világegyetem.

Mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké


Az ima nem azt mondja, tiéd lesz a hatalom, hanem azt, hogy "Tiéd a hatalom". Valóban a Mi Atyánk valamennyi kérése azért teljesíthető, mert Krisztus maga a hatalom, minden az Ő irányítása alatt áll.

A gonosz éltető ereje a büszkeség, önmaga megdicsőítése.

A keresztény célja az, hogy tisztelje, megdicsőítse Istent. Ezért szeretne Sátán az Úr helyébe lépni. Dicsőségre vágyik, amire nem méltó. Az ima zárómondata szívünkbe, lelkünkbe vési annak megvallását, hogy mi tudjuk, ki Isten valójában, és hogy az Ő jelleme, jósága hamarosan igazolást fog nyerni.

Doug Batchelor Teach Us to Pray című könyve alapján
Szabadíts meg minket a gonosztól! Ámen!