HONNAN SZÁRMAZIK A VILÁG?

"Az Isten, aki teremtette a világot, és mindazt, ami benne van." (ApCsel 17,24)Világegyetemünknek vélhetőleg több mint húszmilliárd fényévnyi a kiterjedése. Ez azt jelenti, hogy mivel a fény 299 792 458 méter/másodperc sebességgel terjed, több mint húszmilliárd évre van szükség, hogy egy fénysugár átszelje a világegyetemet. Hozzávetőlegesen százmilliárd galaxis létezik benne, ami körülbelül tízezer trillió csillagot jelent. Hogyan keletkezett mindez? Miért van "valami", ahelyett hogy csak a "semmi" lenne? A Biblia válasza az, amit Pál is hirdetett a görögöknek:

Isten alkotta.

A világmindenség nem létezett mindig. "Kezdetben teremtette Isten a mennyet és a földet." Amikor látunk egy karórát, amely precízen mutatja az időt, tudjuk, hogy volt egy tervezője és egy készítője. Isten a világmindenség tervezője és alkotója.

Miért van "valami", ahelyett hogy csak a "semmi" lenne?


Ez ad értelmet a dolgoknak
A világegyetem nyilvánvalóan adott, és háromféle magyarázó ok létezik a létrejöttére. Az egyik az, hogy mindig is létezett, azaz örök. Ez valószínűtlennek tűnik, és sok természettudós - talán a legtöbb - azt mondja, hogy nem lehetséges. A másik, hogy magától jött létre - ami nyilvánvalóan önellentmondás. Ahhoz, hogy ez igaz legyen, a világegyetemnek léteznie kellett, még mielőtt létezett volna.

Az egyetlen fennmaradt lehetőség, hogy egy végtelen és örök, kívülálló lény teremtette, egy olyan lény, aki mindig létezett és soha nem teremtetett, nem volt szüksége alkotóra. Ez a lény pedig nem más, mint akit a Biblia Istenként jelent ki nekünk. Isten mindig is létezett: Ő örök Isten. Nyolc ízben is úgy írja le a Biblia Istent, mint "öröktől fogva létezőt", valójában Ő "öröktől fogva mindörökké létező", kezdet és vég nélkül. Minden teremtett dolognak van egy indítóoka, Isten azonban nem teremtetett, és mindennek, ami történik, Ő az ős oka.

Ami leginkább rendkívüli, s amit a Biblia hangsúlyoz, hogy az az Isten, aki a világot teremtette, maga Jézus. Ő az örök Isten, ezt Jézus mondta. Ábrahám, aki a zsidók ősatyja volt, Jézus születése előtt kétezer évvel élt. Amikor tehát azt mondta Jézus, hogy "már voltam, mielőtt Ábrahám lett volna", ezzel azt állította magáról, hogy örökké létezett. Még világosabban szól János apostol, amikor "az Igének" nevezi Őt, és kijelenti, hogy "Isten volt az Ige", és Pál apostol, aki úgy beszél Jézusról, hogy "Isten mindenek felett: áldott legyen mindörökké".

Gary Benford azonos című könyve alapján
Ismerhetjük-e Istent? Nem cáfolta meg a tudomány Istent?


Ezeket is ajánljuk


# Hit-bizalom # Tapintsatok # Archívum

Szükségünk van Istenre?

Mit akar Isten?

Elfordulás és bizalom