NEM CÁFOLTA MEG A TUDOMÁNY ISTENT?

"Az Isten, aki teremtette a világot, és mindazt, ami benne van." (ApCsel 17,24)Néhány évvel ezelőtt egy konferencián egy felszólaló azt kérdezte az evolucionista tudósok csoportjától, hogy: "Tudnának valamit mondani az evolúcióról, bár egyetlen egy dolgot, amiről biztosan állíthatják, hogy igaz?" Kínos csend volt egy ideig, majd az egyik tudós így szólt: "Én tudok valamit: nem volna szabad tanítani a középiskolában."

Ez a történet azért fontos, mert sokan, akik nem természettudósok, feltételezik, hogy a tudománynak nincsenek kétségei az evolúcióval kapcsolatban. Nem így van: az evolucionisták csak hajszolják a bizonyosságot. Kari Popper, a huszadik század legkiválóbb tudományfilozófusa azt mondta, hogy elkerülhetetlen, hogy "minden tudományos megállapítás ne maradjon örökre puhatolózás csupán".

Másrészt meg kell értenünk, hogy arra is jó sok bizonyíték van - tudományos bizonyíték, ha annak akarjuk nevezni -, hogy Isten létezik. Egy oxfordi professzor, Anthony Flew filozófus, miután egész életében ateista volt, végül élete késői szakaszában beismerte a vereségét. A bizonyíték, amely meggyőzte, nyilvánvaló volt: a világmindenség hátterében egy tervező (Isten) áll.

"Az Isten, aki teremtette a világot, és mindazt, ami benne van."


Egyike ezeknek a bizonyítékoknak, hogy lehetetlenség a világegyetem úgynevezett "finomhangolása", vagyis az, hogy néhány "természeti törvény" erőiben végtelenül parányi módosulások álltak volna be, és az hozta volna létre a világmindenséget és az életet. Stephen Hawking például így kommentálja a protonok és elektronok relatív tömegét az atomban: "Figyelemre méltó tény, hogy ezeknek a számoknak az értékei, úgy tűnik, nagyon pontosan szabályozottak, ami lehetővé teszi az élet kifejlődését" - írja.

De végül is ki szabályozta mindezt, ha nem Isten?

Talán ez az oka annak, hogy nagyon sok természettudós meggyőződéses istenhívő. Természetesen mindez még nem bizonyítja, hogy Isten létezik, és hogy a Biblia igaz. De kétségkívül amellett tanúskodik, hogy nagyot tévedünk, ha azt gondoljuk, hogy "a tudomány megcáfolta Istent", vagy hogy "a modem tudomány immár feloldotta a keresztyénséget egy kád salétromsavban". Mást mutatnak a tények.

Gary Benford azonos című könyve alapján
Honnan származik a világ? Szüksége van ránk Istennek?


Ezeket is ajánljuk


# Hit-bizalom # Tapintsatok # Archívum

Mit akar Isten?

Szükségünk van Istenre?

Közel van Isten?