KÖZEL VAN ISTEN?

"Egy oltár, amelyre ez volt felírva: az ismeretlen Istennek." (ApCsel 17,23)Mielőtt továbbmennénk, egy kicsit el kell gondolkodnunk, hogy ki is volt ez az ember, akinek a beszédét olvashatjuk az írásban. Pál apostolról van szó, akit Isten megváltoztatott. A Biblia Istene nemcsak hogy nagyon valóságos, de cselekszik is a világban, férfiak és asszonyok életét változtatja meg.

Pál is egy ilyen férfi volt.

Pál zsidóként nevelkedett fel, a legszigorúbb zsidó felekezethez tartozott, a farizeusokéhoz. Akkoriban Saulként ismerték, és erőszakos ellenzője volt a keresztyén hitnek: halálra menően üldözte a keresztyéneket. Ám egy napon, amint ment a damaszkuszi úton, minden megváltozott: erős mennyei fény villant fel körülötte, és Jézus hangját hallotta szólni. (A történetet az ApCsel 8 és 9 írja le.)

Attól kezdve buzgó és nagyon eredményes misszionárius lett belőle: beutazta az akkor ismert világot, és mindenütt hirdette az evangéliumot. Az Úr Jézus kinevezte apostolának, vagyis minden, amit Pál apostol mondott és leírt, isteni tekintéllyel bírt. Az Újszövetség legalább tizenhárom levelét ő írta.

A Biblia Istene férfiak és asszonyok életét változtatja meg


Athén egykor egy nagy birodalom központja volt, Pál idejében azonban annak a bizonyos birodalomnak a római birodalom lépett a helyébe. Ennek ellenére Athén még mindig igen fontos városnak számított, jelentős oktatási központként tartották számon. Még mindig itt gyűltek össze azok, akik szerették az eszmecserét, és idejük is volt ilyesmire, azzal múlatták az időt, "hogy valami újdonságot mondjanak, vagy halljanak" (ApCsel 17,21). Ám a vallásos elképzeléseik olyan ködösek voltak, és Isten olyan távolinak tűnt számukra, hogy oltárt emeltek az

"Ismeretlen Istennek".

Pál Kr. u. 50 körül tartózkodott Athénban, ott várta, hogy csatlakozzanak hozzá a társai. Amint bejárta a helyet, megfigyelte, hogy a város tele van bálványszobrokkal. Mivel soha nem tudott ellenállni a kihívásoknak, elkezdett vitázni a vásártéren levőkkel. Azok pedig elvezették Pált az Areopágoszra, egy nagyon tekintélyes csarnokba, amely már akkor ódonnak számított: valószínűleg ez volt az a hely, ahol az illetékesek eldöntötték, engedélyeznek-e vagy sem valamilyen nyilvános beszédet. Ezeknek az embereknek fejtette ki Pál a mondanivalóját. Mivel apostol volt, isteni tekintéllyel szólt, ezért a beszéde bekerült a Szentírásba. Jézus azt mondta: "az írás fel nem bontható " [ más fordításban: "az írást nem lehet érvénytelenné tenni" ].

Gary Benford azonos című könyve alapján
Létezik Isten? Ismerhetjük-e Istent?


Ezeket is ajánljuk


# Hit-bizalom # Tapintsatok # Archívum

Szükségünk van Istenre?

Lesz-e ítélet?

Ismerhetjük-e Istent?