ELFORDULÁS ÉS BIZALOM

"Néhány hívővé lett." (ApCsel 17:34)Ha végig követted a tanulmányt, talán nem tartozol azok közé, akik gúnyolódnak Jézuson és az ő evangéliumán, hanem őszintén azt akarod, hogy megmentsen téged. Mit kell akkor tenned? Hadd fogalmazzak olyan egyszerűen, amilyen egyszerűen csak lehet. Két szóba sűrítem a mondanivalómat.

Térj meg és higgy! Ha keresztény akarsz lenni, ha megváltott akarsz lenni,
ez az, amit tenned kell.

Van valami, amitől el kell fordulnunk, és van Valaki, akihez oda kell fordulnunk. Ezt jelenti az, hogy "megtérni". Elfordulunk a bűnünktől - nem csak a bűneinktől, hanem a bűntől. A bűn az, amikor valaki kizárja az életéből Istent, vagy legalábbis peremre szorítja. Amikor azzal töltjük az életünket, hogy önmagunknak szolgálunk - saját akaratunk és vágyaink válnak a bálványainkká. A bűnünk bűnökhöz vezet: a parancsolatok megszegéséhez - és mindkettőtől el kell hogy forduljunk.

Van valami, amitől el kell fordulnunk, és van Valaki, akihez oda kell fordulnunk


Akkor fordulunk Istenhez, ha kegyelemért kiáltunk hozzá, hogy bocsássa meg bűnünket Jézus kedvéért. Végül pedig beismerve, hogy semmit sem tehetünk, hogy megmentsük magunkat - túl nagy az adósságunk, túl szennyes az életünk, és túl gyönge a vágy bennünk a változásra - Istenhez fordulunk segítségért, mert csak egy mindenható erő tudj a megtenni azt, amire szükségünk van.

Isten megígérte, hogy "aki segítségül hívja az Úr nevét, üdvözül". Biztosított minket arról, hogy "ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz ő: megbocsátja bűneinket, és megtisztít minket minden gonoszságtól" és "Jézusnak, az ő Fiának vére megtisztít minket minden bűntől". Jézus meghalt a bűnösökért, váltságdíjul adva értünk az életét. A hit tudja ezt, és ebben bízik, vagyis erre támaszkodik - mégpedig úgy, hogy

mostantól kezdve megpróbáljuk az életünket Istennek engedelmeskedve élni,
és követni Őt.

Ha elfordultál a bűnödtől, és bizalmadat az Úr Jézusba vetetted, életbevágóan fontos, hogy elkezdj rendszeresen találkozni más keresztényekkel. Találj egy olyan gyülekezetet, amely "evangéliuminak" vagy "bibliai alapúnak" nevezi magát, és kezdj el rendszeresen odajárni! Bárcsak megáldana Isten, hogy növekedj az ismeretben és a kegyelemben!

Gary Benford azonos című könyve alapján
És mi a helyzet veled?  


Ezeket is ajánljuk


# Hit-bizalom # Tapintsatok # Archívum

Mit akar Isten?

Nem cáfolta meg a tudomány Istent?

És mi a helyzet veled?