ÉS MI A HELYZET VELED?

"Egyesek gúnyolódtak, néhány hívővé lett." (ApCsel 17:32-34)Amikor Pál a halálból való feltámadást említi, nagyon hirtelen megszakítják a beszédét. Ez már túl sok volt a görögöknek ahhoz, hogy elfogadják, és gúnyolódni kezdtek. De Pál hallgatói közül egyesek másképp viszonyultak: ismét hallani kívánták őt, valószínűleg kíváncsiak voltak további részletekre. Az eltérő reakciók egy fontos jelenségre mutatnak rá: a kereszténység mindig is megosztotta az embereket. Valójában Jézus előre megmondta, hogy szembenállások lesznek még a családokban is.

Sok ember azt gondolja, hogy ez egy jó ok arra, hogy teljesen elforduljon a kereszténységtől. Csakhogy az, hogy hogyan viszonyulunk Jézushoz és az evangéliumhoz, túlságosan is fontos ahhoz, hogy könnyedén túlléphessünk a kérdésen, hiszen a viszonyulásunk dönti el, hogy hol leszünk majd az örökkévalóságban:

"Aki hisz őbenne, az nem jut ítéletre, aki pedig nem hisz, már ítélet alatt van."

Azt várja tőlünk, hogy forduljunk el a bűnünktől, és higgyünk Jézusban, aki meghalt a bűnösökért


Ez a rövid tanulmány csak nagy vonalakban vázolja az evangélium leglényegesebb igazságait. Sokkal többet mondhatnánk ennél. De mindennek a lényege ez az egyszerű igazság: mindnyájan vétkeztünk, és a mindenható, szent Isten ítéletét vontuk magunkra. Mégis az ő szeretete olyan hatalmas, hogy elküldte a Fiát, Jézust, hogy bűneinket a saját testében felvigye a fára. Most pedig azt várja tőlünk, hogy forduljunk el a bűnünktől, és higgyünk Jézusban, aki meghalt a bűnösökért. Mindazoknak, akik ezt megteszik,

Isten bocsánatot és örök életet ad, ingyen ajándékul.

Mit teszel tehát? Gúnyolódsz és elveszel? Vagy megtérsz és megmenekülsz? Jézust mondta:

"Aki énhozzám jön, azt én nem küldöm el."

Gary Benford azonos című könyve alapján
Leellenőrizhetjük ezt a bizonyítékot? Elfordulás és bizalom


Ezeket is ajánljuk


# Hit-bizalom # Tapintsatok # Archívum

Szüksége van ránk Istennek?

Lesz-e ítélet?

Van-e cél?