LEELLENŐRIZHETJÜK EZT A BIZONYÍTÉKOT?

"[Isten] bizonyságot adott mindenki előtt azáltal, hogy feltámasztotta a halálból." (ApCsel 17:31)De valóban igaz ez? Jézus tényleg feltámadt a halálból? Tudjuk bizonyítani?

Két ateista ember, mindkettő ügyvéd, véletlenül összetalálkozott egy vonatban, és nemsokára előkerült a közös témájuk, az ateizmus. A társalgásnak az lett az eredménye, hogy egyikük, Lew Wallace, elhatározta, hogy időt szentel arra, hogy utána nézzen "a vallás kérdésének". Miközben a témát kutatta, annyira meggyőződött arról, hogy Jézus feltámadt a halálból, hogy megírta a Ben Hur című regényt (amely, mint tudjuk, elismeri Jézus feltámadását), és

"Isten és Krisztus istenségének teljes hitére" jutott.

A keresztyénség abból a szempontból is egyedi, hogy valódi bizonyítékok vannak rá, hogy igaz. Pál tudta, hogy a hallgatósága számára igencsak problémásnak tűnik néhány gondolat, amit eléjük tárt, ezért mondta azt, hogy: "[Isten] bizonyságot adott mindenki előtt azáltal, hogy feltámasztotta [Jézust] a halálból." Sok könyvet írtak már azzal a céllal, hogy összegyűjtsék a feltámadás bizonyítékait. Egyesek így érvelnek:

"Bizonyságot adott mindenki előtt azáltal, hogy feltámasztotta a halálból."


1. Jézus sírja üres volt.
A tanítványok nem lophatták el a holttestet, hiszen ők később bebizonyították, hogy annyira hisznek abban, hogy Jézus feltámadt, hogy meghalni is készek voltak érte. A római vagy a zsidó hatalmasságok sem tüntethették el a testet, inkább szerették volna előteremteni valahonnan, amikor az újdonsült keresztények kezdtek kellemetlenné válni számukra.

2. A tanítványok radikálisan megváltoztak.
Péter, aki a legvakmerőbb volt mindenki közül, és aztán gyávának bizonyult, amikor Jézust bíróság elé vitték, nem sokkal azután életét kockáztatta azzal, hogy hirdette Jézust.

3. Az evangélium gyorsan szétáradt.
A keresztény hit, anélkül hogy bármilyen politikai jellegű támogatásban részesült volna, minden erőszak nélkül, mindenütt elterjedt az akkor ismert világban, kevesebb mint egy generáció alatt.

4. Sok tanú volt.
Ötszázra növekedett azoknak a száma, akik látták Jézust feltámadása után.

Elég meggyőzőek mindezek a bizonyítékok? Az angol legfelsőbb bíróság egykori elnöke, Lord Darling ezt mondta: "Minthogy ilyen sok mindent elsöprő bizonyíték létezik, pozitív és negatív, tárgyi és közvetett egyaránt, a világon egyetlen hozzáértő esküdtszék sem határozhatna másképp, mint hogy igaz a feltámadás története." Jézus feltámadt a halálból. Az mondta:

"Odaadom az életemet, hogy aztán újra visszavegyem."

Gary Benford azonos című könyve alapján
Hogyan lehetünk biztosak ebben? És mi a helyzet veled?


Ezeket is ajánljuk


# Hit-bizalom # Tapintsatok # Archívum

Nem cáfolta meg a tudomány Istent?

Szüksége van ránk Istennek?

Honnan származik a világ?