VAN-E CÉL?

"Meghatározta elrendelt idejüket, hogy keressék az Istent, hátha kitapinthatják és megtalálhatják."
(ApCsel 17:26-27)Napjainkban sok helyütt a világon az öngyilkosság a leggyakoribb előidézője a fiatalok halálának. Bár soha nem volt ilyen jólét a társadalomban, és soha nem rendelkeztünk ilyen mennyiségű anyagi javakkal, sok ember számára

az élet értelmetlennek tűnik.

Nem véletlen, hogy ez a helyzet éppen akkor állt elő, amikor a társadalom elvesztette Isten-érzékenységét. Isten nélkül, és az eljövendő örök élet nélkül mi értelme van bárminek is? Akármit is cselekszik Isten, valamilyen céllal teszi. Mi gyakran elfecséreljük az időnket és az erőnket, Isten azonban soha nem tesz ilyet. A cél, amiért Isten megalkotta az emberi lényeket, mondja Pál, az, hogy kereshessük Őt, hogy megtalálhassuk Őt, és hogy kapcsolatban lehessünk Vele.

A föld valamennyi teremtménye közül egyedül mi teremtettünk úgy, hogy ismerhetjük Istent, és örömöt lelhetünk abban, hogy ismerjük és szolgáljuk a mi Kormányzónkat.

Bár soha nem volt ilyen jólét a társadalomban, sok ember számára az élet értelmetlennek tűnik


Pál tudta, hogy ez nem csupán a Biblia gondolata. A 28. versben két pogány költőt idéz, akik tudatában voltak ennek, legalábbis megsejtették. De egyedül csak a Biblia tudja elmondani, hogy mivé válhat az ember.

Sokan a birtoklásban próbálnak megelégedést találni, és minél többjük van, annál többet akarnak. Nem csoda. Ha úgy teremtettünk, hogy csakis Isten tud megelégíteni, hogyan tudná bármi is betölteni a bennünk levő űrt? Soha semmi sem tud olyan nagy lenni, mint Isten. Ahogy Augustinus mondta évszázadokicai ezelőtt:

"Isten a maga számára teremtett minket, és nyugtalan a szívünk,
amíg meg nem nyugszik Benne."

A nagy himnuszköltő Isaac Watts ezt írta: "Nem azért van a vallás, hogy megrabolja az örömünket." Éppen azt állította, amit Jézus is mondott: "azért jöttem, hogy életük legyen, sőt bőségben éljenek", illetve hogy "az pedig az örök élet, hogy ismernek téged, az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, a Jézus Krisztust."

Gary Benford azonos című könyve alapján
Az emberek állatok csupán? Milyen az Isten?


Ezeket is ajánljuk


# Hit-bizalom # Tapintsatok # Archívum

Milyen az Isten?

Az emberek állatok csupán?

Hogyan lehetünk biztosak ebben?