AZ EMBEREK ÁLLATOK CSUPÁN?

"Az egész emberi nemzetséget is egy vérből teremtette." (ApCsel 17:26)A görögök magától értetődőnek vették, hogy ők kivételesek: aki nem született görögnek, az barbár volt. Napjainkban sokan ugyanilyen magától értetődőnek veszik azt, hogy senki sem kivételes, valamennyien "csupán" állatok vagyunk. Peter Singer etikus bebizonyította, hogy ma már "tudjuk", hogy az emberi faj nem Isten különleges teremtménye, nincs okunk úgy bánni az emberrel, mintha különleges faj volna.

"Ha összehasonlítjuk az igencsak tökéletlen emberi csecsemőt a nem-emberi állattal, például egy kutyával vagy sertéssel, nem egyszer magasabb rendű képességeket találunk a nem-emberi lényeknél. Egy fajhoz való tartozás önmagában morálisan nem releváns."

Úgyhogy amellett érvel, hogy el kell oszlatnunk az emberi élet szentségének eszményét: nincs nagyobb szentsége, mint bármely más állaténak. Következésképpen megölhetjük a "defektes" embereket, nem kell hozzá több megfontolás, mint ahhoz, hogy eldöntsük, megöljünk-e egy patkányt. Nem vagyok meggyőződve arról, hogy valóban sokan elhiszik ezt közülünk.

Mi a teremtés koronái vagyunk. Ősszüleinket közvetlenül Isten teremtette, a maga hasonlatosságára


Ösztönösen is tudjuk, hogy különbség van aközött, hogy egy patkányt ölünk meg vagy egy gyereket. Felindulunk, ha azt látjuk, hogy vízbe fojtanak egy zsák nem kívánt kiscicát, de felháborodásunk nagyobb lenne, ha abban a zsákban nem kívánt kisgyerekek lennének. Iszonyattal fogadjuk Peter Singer gondolatát, és joggal. De miért? Singer csupán logikusan gondolkozott. A Biblia tiszta tanítása megmagyarázza szörnyülködésünk okát. Az emberek nem "csupán" állatok. Mi a teremtés koronái vagyunk. Ősszüleinket közvetlenül Isten teremtette, a maga hasonlatosságára. És az ő leszármazottaikként mi is valamennyien

Isten képmásai vagyunk.

Annak ellenére, hogy a bűn tönkretette ezt a képmást, és egy rövid időre "kisebbé [tettettünk] az angyaloknál", arra teremtettünk, hogy Istennel együtt uralkodjunk. Továbbá - mondja Pál - az egész emberiség egyenlő. Férfiak és nők minden fajból ugyanannak az embernek a leszármazottjai, tehát lehetetlen alapot találni a rasszizmusra. "Ugyanabban a csónakban evezünk", és ugyanarra a Megváltóra van szükségünk. Azt mondta Jézus:

"Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta,
hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen."

Gary Benford azonos című könyve alapján
Szükségünk van Istenre? Van-e cél?