MILYEN AZ ISTEN?

"Nem szabad azt hinnünk, hogy emberi elképzeléshez hasonló az istenség." (ApCsel 17:29)Azt mondja a Biblia, hogy néhány dolgot a teremtett világból is megtudhatunk Istenről, mert

"ami megismerhető Istenből, az nyilvánvaló előttük, mivel Isten nyilvánvalóvá tette számukra. Ami ugyanis nem látható belőle: az ő örök hatalma és istensége, az a világ teremtésétől fogva alkotásainak értelmes vizsgálata révén meglátható. Ennél fogva nincs mentségük."

Itt azt mondja a Biblia, hogy a körülöttünk levő világból nyilvánvaló, hogy léteznie kell Istennek. De azt is mondja, hogy valami szintén nyilvánvaló Istenről. Az ő hatalma egyike az ilyen nyilvánvaló dolgoknak: ahhoz, hogy ilyen univerzumot alkosson, Istennek rendkívül hatalmasnak kell lennie (erősnek, befolyásosnak).

"Az egek hirdetik Isten dicsőségét, kezének munkájáról beszél a menny."

A körülöttünk levő világból nyilvánvaló, hogy léteznie kell Istennek


Nyilvánvalóak ezek az igazságok, mégis az emberiség gyakran esik a bálványimádás bűnébe: olyan istenképeket gyárt, amelyek távol esnek attól az igazságtól, melyet ismernünk kellene. (Mindig minden istenábrázolás kissé távol áll az igazságtól.) Egyes emberek igencsak messze elmennek, és azt is tagadják, hogy egyáltalán létezik Isten.

Miért van ez? Mert, azt mondja a Biblia, hogy az igazság kényelmetlen számunkra, és "gonoszságunkkal feltartóztatjuk az igazságot" és "a halhatatlan Isten dicsőségét felcseréltük emberek és madarak, négylábúak és csúszómászók képével". Nem kellene így gondolkodnunk, mondja Pál az ApCsel 17-ben. Ha így teszünk, írja a Rómabeliekhez írt levélben, akkor

Isten a haragját nyilvánítja ki felénk a mennyből.

Talán azt gondoljátok, hogy mi manapság már nem esünk a bálványimádás bűnébe, ez amolyan régimódi bűnnek tűnik. Csakhogy ha bármit Isten helyére teszünk az életünkben - családot, karriert, pénzt, hatalmat, kapcsolatokat, vagy akármi más - az már bálvány. És nincs mentségünk. Pontosan tudhatjuk, hogy milyen Isten, hiszen Jézus azt mondta: "Aki engem lát, látja az Atyát."

Gary Benford azonos című könyve alapján
Van-e cél? Mit akar Isten?


Ezeket is ajánljuk


# Hit-bizalom # Tapintsatok # Archívum

Közel van Isten?

Mit akar Isten?

Nem cáfolta meg a tudomány Istent?