JÉZUS VALÓBAN HAMAR VISSZAJÖN?

1985. szeptember 8-án, a 16-éves Sean Sellers egy társával bement Oklahoma City egyik boltjába, és tüzet nyitott az eladóra, a 35 éves Robert Bowers-re.Sean így mondta el a gyilkosságleteit: "Meghúztam a ravaszt, és hallottam, ahogy a férfi felüvöltött. Eltaláltam. Újból meghúztam a ravaszt, és a golyó áthatolt a tüdején meg a szívén. A mögötte levő falfelület csupa vér lett, a férfi pedig lezuhant a földre. Azután kisétáltunk. Nem vittünk el sem pénzt, sem árut. Csak egy ártatlan ember életét vettük el a Sátánnak." Sellers bevallotta egyik barátjának, arra volt kíváncsi, hogy "milyen érzés megölni valakit."

Hihetetlenül megrázta az Olvasót ez a történet? Valószínűleg nem annyira, mert aki naponta olvas újságot, hallgatja a híreket, már nem döbben meg azon a sok gonoszságon, amit az emberek képesek művelni. Mikor vált ennyire mindennapossá a gonoszság, hogy már meg sem lepődünk rajta igazán?

Évezredekkel ezelőtt Jézus egy dombtetőn ült a tanítványai körében, amikor megjövendölte, hogy bekövetkezik majd ez az idő. Később a tanítványok megkérdezték tőle: "Mondd meg nékünk, mikor lesznek meg ezek? És micsoda jele lesz a te eljövetelednek, és a világ végének?" (Máté 24:3).

Válaszul Jézus felvázolta, hogy milyen események fogják megelőzni visszajövetelét. Egészen lenyűgöző. Amikor összehasonlítjuk a Máté evangéliuma 24. fejezetében olvasottakat a Jelenések könyvének jövendöléseivel, hihetetlenül pontos képet kapunk a mai világról.

Úgy tűnik, hogy Jézus éppen az aktuális eseményekre utalt - jelek a természet világában, a társadalomban és az ismeretek terén. Korunkban pedig e jeleket mindenütt megtaláljuk a napilapok cikkeinek a címében. Vegyük egyenként sorra ezeket!

Jelek a természetben
Jézus elárulja, hogy milyen jelek lesznek a természet világában: "és lesznek éhségek és döghalálok, és földindulások mindenfelé" (Máté 24:7). Hallunk manapság éhínségről? Észak-Koreában rettenetes éhínséget tapasztalnak. Vagy gondoljunk Afrikának a Szahara alatti vidékére. Az ENSZ Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezete (FAO) arról számol be, hogy több mint 10 millió embernek sürgős élelmiszersegélyre van szüksége.

A szakértők becslése szerint világszerte 1 milliárdnál is több ember (a föld népességének egy hatoda) szenved a krónikus éhezés miatt mindennap. Naponta tízezer, évente több mint 3,5 millió ember hal éhen. "És lesznek éhségek és döghalálok" -mondta Jézus. A "döghalálok" kifejezést olyan betegségekre alkalmazzuk, amelyek megfertőzhetik a termést, az állatállományt és az embereket is. Ezeket emberi gondatlanság vagy maga a természet is okozhatja.

A Betegségelhárító és Megelőző Központ adatai szerint a légszennyeződés a felelős minimum 50 000, maximum 120 000 ember idő előtti haláláért. A betegségeket okozó baktériumok az antibiotikumokkal szemben egyre ellenállóbbak lesznek, miközben mind több és újabb betegség tűnik fel, amelyekre az orvostudomány ma még nem talált gyógymódot.

Jézus elmondta, hogy az utolsó időkben földindulások is lesznek. Ma több mint 4 000 földrengésmérő állomás van világszerte, amelyekben évente 12 000 és 14 000 közötti földrengést mérnek, ez körülbelül 35 fölrengés naponta. A "nagy rengés" a tudósok szerint idővel bekövetkezik, de mindez egészen eltörpül azokhoz a világrengető eseményekhez képest, amelyek Jézus visszajőve telekor történnek.

Jelek a társadalomban
A társadalomban megmutatkozó jelek a legnyilvánvalóbbak és a legelkerülhetetlenebbek. Jézus egyértelműen kijelentette: "Amiképpen pedig a Noé napjaiban vala, akképpen lesz az ember Fiának eljövetele is. Mert amiképpen az özönvíz előtt való napokban esznek és isznak vala, házasodnak és férjhez mennek vala, mind ama napig, amelyen Noé a bárkába méne" (Máté 24:37-38).

Milyen volt az élet Noé napjaiban? Az erkölcsi értékek a padló alá kerültek, a házassági fogadalmakat megszegték, gyakori volt a válás, Noé korának társadalmi és erkölcsi szerkezete szétesőben volt. Az emberek nem tartották többé tiszteletben a korábban elfogadott normának számító kívánalmakat, az Istentől származó elveket.

Mi a helyzet a XXI. század társadalmának erkölcseivel? A házasságon kívüli együttélés mindennapos és bevett. Amerikában az újszülöttek 30%-a egyedülálló anyák gyermekeként jön a világra. 1970 óta a házasságkötések aránya közel 30%-kal csökkent, a válások aránya pedig nagyjából 40%-kal nőtt.

Az igazságot pusztán relatív fogalomnak tekintik; úgy tartják, hogy az erkölcsi ítélet csak az egyénre tartozik; nem fogadják el, hogy létezne abszolút jó vagy abszolút rossz. Mindebből eredően erőszakhullám söpör végig a világon. Jézusnak hamar vissza kell jönnie, különben erkölcstelenségével és kegyetlenségével elpusztítja önmagát az emberiség.

Jelek a tudomány világában
Valahányszor bekapcsoljuk a számítógépet, teljesül egy, a Dániel könyvében leírt prófécia: "Te pedig, Dantei zárd be e beszédeket, és pecsételd be a könyvet a végső időig, tudakozzák majd sokan, és nagyobbá lesz a tudás" (Dániel 12:4). Ez a vers arra utal, hogy Dániel próféciáinak megértése, és általánosságban véve a tudás is megnő.

A tudomány soha nem fejlődött olyan gyorsan, mint manapság. Becslések szerint a világon valaha élt összes tudós 80%-a a mi korunkban él. Az általuk egy 24 óra alatt elkészített tudományos anyag elolvasásához egy ember egész élete kellene! Nemcsak a tudomány fejlődik hihetetlen léptékben, hanem az ismeretekhez való hozzáférés lehetősége is fantasztikus fejlődésen ment ál. Néhány évvel ezelőtt, ha vaiamit meg akarrunk tudni, el kellett menni a könyvtárba, ahol órákig tartó kutatásba kezdtünk. Mára az információ a számítógép egerének egyetlen kattintásával elérhetővé válik.

Dániel próféciája, miszerint "nagyobbá lesz a tudás", és ez különösen vonatkozik Isten Igéjének, Jézus igazságának és közeli visszajövetelének ismeretére. A Biblia megjövendöli, hogy hatalmas lelki ébredés előzi megjézus második adventjét:

"És az Isten országának ez az evangéliuma hirdettetik majd az egész világon, bizonyságul minden népnek; és akkor jő el a vég" (Máté 24:14). Jézus visszajövetelét megelőzően Isten Igéjének hirdetése előtt olyan új lehetőségek nyílnak az egész világon, amelyekre soha azelőtt nem volt példa. A saját szememmel láttam ezeknek a próféciáknak a teljesedését.

Képzeljük el, amint a Kreml Kongresszusi Csarnokába 20 000 Bibliát szállítanak orosz katonai teherautókkal, hogy több ezren tanulmányozhassák Isten Igéjének igazságait! Képzeljék el, hogy milyen érzés prédikálni a volt kommunista országokban! Nemrégiben Romániában, Bukarestben tartottam egy evangelizációs sorozatot az egykori kommunista Kongresszusi Központban, ahonnan műhold segítségével több mint 200 000 embernek közvetítették az adást.

Afrikában milliók fogadják el Jézust. Én magam láttam, ahogy ezrével ültek a szakadó esőben, és nagy lelkesedéssel hallgatták Isten Igéjét. Indiában az utóbbi időben sok hindu fordult Isten Igéjéhez. Nemrégiben szemtanúja voltam, amint az indiai Madrasban több mint ezer ember keresztelkedett meg. Isten munkálkodik mindenütt, a szigetvilágtól egészen a zsúfolt nagyvárosokig. Jézus visszajövetelének jelei mindenhol teljesednek körülöttünk.

Alaposan vizsgáljuk meg, van-e olyasmi az életünkben, ami meggátolja, hogy felkészüljünk Jézus közeli visszajövetelére! Jézus meg akar menteni. Azt szeretné, ha mindannyian örökké együtt élnénk vele. Különleges időben élünk. Isten utolsó hívása körbejárja a bolygót. Világszerte milliók fogadják el Isten üzenetét. Most kell felkészülni arra, hogy Jézus hamarosan visszajön. Adjuk hát át az életünket Istennek, már most.

Mark Finley: Az idők jelei különkiadása c. kiadványa
Reménység a síron túl is