BEVEZETŐ A TANULMÁNYBA

"Ha valaki ezt mondja akkor néktek: ime itt a Krisztus, vagy amott, ne higgyétek! Mert hamis krisztusok és hamis próféták támadnak, és nagy jeleket és csodákat tesznek annyira, hogy elhitessék, ha lehet a választottakat is." (Mt. 24:23-24.)

Napjainkban - világviszonylatban - egyre több olyan mozgalomról hallottunk, melynek tagjai azt hirdetik, hogy bennük és közöttük Krisztus ereje nyilatkozik meg.Krisztusnak ez a bennük lakozása abban nyilvánul meg, hogy elnyerik a Szentlélek keresztségét, ezután betegeket gyógyítanak, hatalmas csodákat tesznek és nyelveken szólnak. Hatalmas méretű írásos feljegyzések bizonyítják ezeket, és foglalkoznak a megtörtént eseményekkel. Nekünk azonban komoly vizsgálat nélkül sem elfogadnunk, sem elvetnünk nem szabad semmit, ahogy János is mondja:

"Szeretteim, ne higgyetek minden léleknek, hanem próbáljátok meg a lelkeket, hogy Istentől vannak-e, mert sok hamis próféta jött ki a világba." (1Jn. 4:1.)

Komoly vizsgálat nélkül sem elfogadnunk, sem elvetnünk nem szabad semmit.

Ha igaz, fogadjuk el, ha hamis, őrizkedjünk attól, Pál ezt mondja:

"A prófétálást meg ne vessétek. Mindent megpróbáljatok, és ami jó, azt megtartsátok. Mindentől; ami gonosznak látszik, őrizkedjetek." (1Thess. 5,19-22.)

Mivelhogy a különböző egyházakban létrejövő mozgalmak hangosan hirdetik, hogy ezek a megnyilvánulások a Szentlélek ajándékai, azért a továbbiakban - a béreabeliekhez hasonlóan (Apcs. 17,11.) - nézzünk utána, hogy

valóban úgy vannak-e ezek?!

Forrás: Háló Sándor: Nyelveken szólás a Szentírás mérlegén
  A Biblia tanítása a nyelveken szólásról


EZEKET OLVASTAD MÁR?

Korinthusi levél, 14. fejezet, 9-13. vers

A prófécia fényében

Korinthusi levél, 14. fejezet, 23-26. vers


Szólj hozzá!