A BIBLIA TANÍTÁSA A NYELVEKEN SZÓLÁSRÓL

Nyelveken szólással, mint a Szentlélek ajándékával, csak az Újszövetségben találkozunk. Kétféle megnyilatkozási formáját ismerhetjük meg.Az egyik egyértelműen Istentől származik, míg a másik Isteni eredete már első olvasásra is megkérdőjelezhető. Az első esetben az Isteni eredetet az apostolok személyes hozzáállása is bizonyítja, hisz minden esetben örömmel, lelkesedéssel fogadták. Egyszer sem próbálták a megnyilatkozásait korlátok közé szorítani. Ennek az isteni ajándéknak célja minden esetben Isten üzenetének tolmácsolása, megtérésre való felhívás volt, amit pedig mindig megelőztek a Lélek gyümölcsei.

A pünkösdi alkalom kivételével minden esetben csak az Isten által kiválasztott eszközök részesültek a Szentlélek keresztségében és adományában, a nyelveken szólásban. Ennek eredménye és hatása pedig mindig a gyülekezeti közösségnek, azaz Krisztus testének építésében volt megfigyelhető.

Ezzel szemben a másik esetben a nyelveken szólás csak az egyén személyes érdekeit szolgálta, amit Pál ki is mond: "aki nyelveken szól, magát építi" (1Kor.14,4.). Természetesen ez az önző érdekeket szolgáló megnyilatkozás nem véletlenül kapott lábra a korinthusi gyülekezetben, hanem ennek előzményei voltak. Olyan bűnök is előfordultak közöttük, amilyenek egyik gyülekezetben sem voltak, sőt olyanok is, amilyenek az apostol szavai szerint még a pogányok között sem találtattak. A gyülekezetnek ez az állapota késztette Pál apostolt első levelének megírására.

Nyelveken szólással, mint a szentlélek ajándékával, csak az Újszövetségben találkozunk.

Megfigyelhetjük azt a módot is, ahogyan a Szentlélek adományát szerették volna elnyerni. Ők nem bízták a Szentlélekre, hogy ad-e nekik ajándékot, pontosabban, hogy felruházza-e őket a nyelveken szólás képességével, hanem szinte ki akarták ezt az előjogot harcolni maguknak a könyörgéseikkel. Kényszeríteni akarták a Lelket, és mindenki csak a nyelveken szólás után vágyakozott, hiába ez a legutolsó a Lélek adományai között. Ezek után természetes, hogy a gyülekezeti életükben építő, lelki eredményt nem figyelhetünk meg. Azonban határozottan látható a szenzációhajhászás, a dicsekvés és kérkedés,

ami sokakat elcsábított.

Korunk mozgalmaihoz is ugyanezek a megnyilvánulások vonzzák a lelkek ezreit, de ezenkívül még az is, hogy nem feltétlenül fontos a múlt bűneitől és a bűnös élet hajlamaitól hosszú, keresztényi küzdelem árán megszabadulni. Szerintük azoktól egyetlen pillanat alatt is meg lehet válni a Krisztussal való személyes találkozáskor, amit azután a Szentlélek megpecsétel, és a nyelveken szólás által nyilvánosságra hoz.

Ezek azok a gondolatok, amelyek arra késztettek, hogy ezt rövid tanulmányt közreadjam. Ezen keresztül minden őszinte lélek áttekintheti, és a Szentírás mérlegén megláthatja korunk nagy szenzációját, - amely mind nagyobb teret nyer az egyházakban - a nyelveken szólást.

Forrás: Háló Sándor: Nyelveken szólás a Szentírás mérlegén
Bevezető a tanulmányba Isteni eredetű megnyilatkozások


EZEKET OLVASTAD MÁR?

Korinthusi levél, 14. fejezet, 27-33. vers

Korinthusi levél, 14. fejezet, 14-19. vers

Korinthusi levél, 14. fejezet, 9-13. vers


Szólj hozzá!