A MUNKA ÖRÖME

A tárgy úgy jön létre, hogy a "naturából" "kultúrát" formál az alkotó. Ez az átalakítás a munka, ami emberséget lehel a tárgyba, ahogy kezdetben Isten az embert élő lélekké tette.Az ember alakítja a tárgyat, de a tárgy is alakítja az embert. Ekkor a tárgy nem ad valamit, ami jó, hanem kirabol. Ha nem látunk el Istenig, a tárgy lesz a mindenség ura, s mi elkezdjük szolgálni kezünk alkotását. Így eltűnik az alkotás öröme, és mi a munkánk rabjai leszünk.

1. A munka teremtésbeli örökségünk - kincs és nem teher
A munka lehet bilincs és szárny is. Hogyan? Isten úgy teremtett minket, hogy az ember nemcsak használja, hanem műveli és érzi ezt a világot. Ez a munka teher lett akkor, amikor az ember Istennel, a másik emberrel és a teremtett világgal szembefordult. Amikor megbékélek Istennel, és minden tennivalómban a másik hasznát is látom, akkor lesz öröm a munka.

2. A munka teszi az embert igazán emberré, nem a pénz
A pénz korunk virtuális valósága. Nem a valódi érték, hanem arra találtuk ki, hogy az érték jele legyen. Ha a jel fontosabb lesz annál, amit jelent, akkor becsap minket ez a jel is. Ha eltűnik a pénz mögül a munka öröme, elveszítjük boldogságunkat is.

A munka úgy lesz bűn, ha eltűnik belőle a "művelni és őrizni" isteni parancsa.

3. Hogyan rontotta meg a bűn a munkát?
A munka úgy lesz bűn, ha eltűnik belőle a "művelni és őrizni" isteni parancsa. Így tennivalóim nem összekapcsolnak, hanem szembefordítnak Istennel, a világgal és a másik emberrel. Az elembertelenedett munka a bűnös munka. Nem harmóniát épít a világban, hanem harmóniát rombol.

4. Mások munkájának meg-megbecsülése, elismerése
A másik ember elismerése a munkájának megbecsülésével kezdődik. Nem csupán az individumért, hanem a gondviselő Isten munkájában való részvételéért vagyok hálás. Aki a másik munkáját nem becsüli meg, nem érti meg soha Isten gondviselésének titkát. Ennek meglátása az örömünk egyik igazi forrása.

5. A bűnös munka
Nem tennivalókban rejlik a bűn, hanem az emberben, aki önzése következtében szembekerült a másik emberrel. Aki munkájával nem adni, hanem elvenni akar, az bűnös. Ezt úgy lehet legyőzni, ha nem veszítem szemem elől azt a másikat, aki a munkám gyümölcsét kapja.

6. A "trendi" - a tárgyak uralma a világ felett
A divatos nem minőségi, mert a minőség tartós, a divatos pedig gyorsan változó. A divatos nem valódi érték, hanem csak álérték. Nem hasznot ad, hanem látszatot, ami sokszor természetellenes. Az általa keltett öröm nem az értéken, hanem a mulandó divaton alapszik.

Álérték a "trendi".

7. Istenfélelem megelégedettséggel
A megelégedettség nem passzivitást, hanem aktivitást jelent. Nem szomorúságot, hanem felszabadult, bizalomra épülő örömet jelent. Az istenfélelem annak a tudata, hogy Isten örömre teremtette számomra a mai napot is. A feladatom, hogy ezt az elrejtett örömet tennivalóimban megtaláljam.

Gondolkodj el azon, hogy hogyan tudnád mindennapi munkádat az öröm forrásává tenni!


A tárgyak öröme Az idő öröme


EZEKET OLVASTAD MÁR?

A sírás öröme

Örülni tanulni kell

Az újrakezdés öröme


SEGÍTSD KÜLDETÉSÜNKET!


SZÓLJ HOZZÁ!