BÉKESSÉG ISTENNEL


1776. július 4-én tizenhárom amerikai kolónia kiáltotta ki Nagy-Britanniától való függetlenségét - elindítva ezzel a szabadság megszerzéséhez elengedhetetlen háborút.Ugyanígy, amikor Istentől való függetlenségünket kiáltjuk ki, akkor háborúba lépünk ellene. Van-e valaki, aki elkezdi a béketárgyalásokat?

A KÖNYVBŐL
"Mert ő nem ember, mint én, akinek azt felelhetném: Menjünk törvénybe egymással! Nincs is köztünk döntőbíró, aki mindkettőnkre rátehetné kezét" (Jób 9:32-33).

"Nem az Úr keze rövid ahhoz, hogy megsegítsen, nem az ő füle süket ahhoz, hogy meghallgasson, hanem a ti bűneitek választottak el titeket Istenetektől, a ti vétkeitek miatt rejtette el orcáját előletek és nem hallgatott meg" (Ésa 59:1-2).

"Pedig a mi vétkeink miatt kapott sebeket, bűneink miatt törték össze. Ő bűnhődött, hogy nekünk békességünk legyen, az ő sebei árán gyógyultunk meg. Mindnyájan tévelyegtünk, mint a juhok, mindenki a maga útját járta. De az Úr őt sújtotta mindnyájunk bűnéért" (Ésa 53:5-6).

ISTEN ÍGÉRETE
"Mivel tehát megigazultunk hit által, békességünk van Istennel a mi Urunk Jézus Krisztus által" (Róm 5:1).


CSELEKVÉSI PONT

JÉZUS VÉGET VETHET A HÁBORÚNKNAK, ÉS KIBÉKÍTHET ISTENNEL. KÉRD MEG RÁ! KÖSZÖND MEG NEKI, HOGY BŰNEID ÉS ISTENTŐL VALÓ FÜGGETLENSÉGED BÜNTETÉSÉT FELVÁLLALTA! KÉRD MEG ISTENT, HOGY AJÁNDÉKOZZON MEG MA BÉKESSÉGGEL!


Forrás: "The Book 21 day habit" című könyv alapján
Hálaadás Menny, vagyis az örök élet


EZEKET OLVASTAD MÁR?

Hálaadás

Ki az a Jézus?

Menny, vagyis az örök élet


Szólj hozzá!