SZERETET

Olyan sok énekes dala szól erről. Olyan sok író írt már róla. A költők vágyakoznak utána, a hősök meghalnak érte. Mi lenne, hát ez a dolog, amire annyira szüksége van a világnak?A szeretet! Emberi lényként szükségünk van arra, hogy szeretet adjunk és kapjunk. Isten úgy alkotott meg bennünket, hogy megtapasztalhassuk a szeretetet. Isten pedig, aki a szeretet forrása, szeretet iránti szükségünket úgy töltheti be, ahogyan senki más.

A KÖNYVBŐL
"Szeretteim, szeressük egymást: mert a szeretet az Istentől van; és mindaz, a ki szeret, az Istentől született, és ismeri az Istent. A ki nem szeret, nem ismerte meg az Istent; mert az Isten szeretet. Az által lett nyilvánvalóvá az Isten szeretete bennünk, hogy az ő egyszülött Fiát elküldte az Isten e világra, hogy éljünk általa. Nem abban van a szeretet, hogy mi szerettük az Istent, hanem hogy ő szeretett minket, és elküldte az ő Fiát engesztelő áldozatul a mi bűneinkért. Szeretteim, ha így szeretett minket az Isten, nekünk is szeretnünk kell egymást" (1János 4:7-11).

Emberi lényként szükségünk van arra, hogy szeretet adjunk és kapjunk.

"És ha jövendőt tudok is mondani, és minden titkot és minden tudományt ismerek is; és ha egész hitem van is, úgyannyira, hogy hegyeket mozdíthatok ki helyökről, szeretet pedig nincsen én bennem, semmi vagyok. És ha vagyonomat mind felétetem is, és ha testemet tűzre adom is, szeretet pedig nincsen én bennem, semmi hasznom abból. A szeretet hosszútűrő, kegyes; a szeretet nem irígykedik, a szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel. Nem cselekszik éktelenül, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra, nem rójja fel a gonoszt, nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal; mindent elfedez, mindent hiszen, mindent remél, mindent eltűr" (1Kor. 13:2-7).

ISTEN ÍGÉRETE
"A messzeségben is megjelent az Úr: Örök szeretettel szerettelek, azért vontalak magamhoz hűségesen"
(Jer. 31:3).

CSELEKVÉSI PONT
Mondd el ma valakinek, hogy szereted, de ne szavaiddal tedd azt, hanem cselekedeteiddel! Tépd össze a gyűjtögetett neheztelések listáját! Hidd és reméld a legjobbat azokkal kapcsolatban, akiket szeretsz! Érzelmeid hamarosan követik majd cselekedeteidet.

Forrás: "The Book 21 day habit" című könyv alapján
Az Isten Igéje Megbocsátás


EZEKET OLVASTAD MÁR?

Az atyaIsten

Gyerekek és család

A környezet


Szólj hozzá!