A JÖVŐ ÉS A VILÁG VÉGE

Ha a világ végére vonatkozó minden egyes hibás jóslatért egy dollárt kapnánk, és egymás után letennénk őket a földre - hát igen akkor bizony sok pénzünk lenne. A jövő ismerete utáni vágyakozásból táplálkoznak a médiumok telefonszolgáltatásai és a futurista szemináriumok azzal a reménnyel kecsegtetve, hogy kezünkbe vehetjük jövendőnket.Viszont csupán egyetlen természeti katasztrófa elég ahhoz, hogy emlékeztessen arra, gyakran előre nem látható események kénye-kedvének vagyunk kitéve. Egyetlen "véletlen" örökre megváltoztathatja a magunk számára kiszabott jövőt. A jövő naponta megérkezik hozzánk, függetlenül attól, hogy készen állunk-e vagy sem.

A KÖNYVBŐL
"De gondolhatnád magadban: Miről ismerjük meg, hogy nem az Úr mondott egy igét? Ha egy próféta az Úr nevében mond egy igét, de az nem történik meg, nem teljesedik be: azt az igét nem az Úr mondotta, hanem a próféta mondta elbizakodottságában; ne félj tőle!" (5Móz. 18:21-22).

"Emlékezzetek az ősrégi dolgokra, mert én vagyok az Isten, nincs más; Isten vagyok, nincs hozzám hasonló! Előre megmondtam a jövendőt, és régen a még meg nem történteket. Ezt mondom: Megvalósul tervem, mindent megteszek, ami nekem tetszik" (Ésa 46:9-10).

"De el fog jönni az Úr napja, mégpedig úgy, mint a tolvaj, amikor az egek recsegve-ropogva elmúlnak, az elemek égve felbomlanak, a föld és a rajta levő alkotások is megégnek" (2Pt 3-10).

ISTEN ÍGÉRETE
"Akkor így szól a király a jobb keze felől állókhoz: Jöjjetek, Atyám áldottai, örököljétek a világ kezdete óta számotokra elkészített országot" (Mt 25:34).


CSELEKVÉSI PONT

HA MEG AKAROD TUDNI A JÖVŐT, AKKOR KÉRDEZZ RÁ ANNAK SZERZŐJÉNÉL. A KÖNYV LAPJAIN Ő TÉRKÉPET RAJZOLT RÓLA. NÉHÁNY DOLGOT TUDUNK BIZTOSAN A JÖVŐRŐL, HOGY AZ ISTEN KEZÉBEN VAN, ÉS A KÖNYVBEN IS ÍRVA VAN RÓLA, ÉS HOGY VALAHOL BIZTOSAN ELTÖLTJÜK MAJD.


Gratulálunk! Kialakítottál egy csodálatos szokást, csak most már el ne veszítsd a lendületet! Isten ígéretei igazak, hatalommal bírnak, és jobbá teszik majd a te életedet és a családodét. Ha minden nap olvasod A Könyvet, Isten ígéreteit szívedbe és elmédbe vési majd. A Könyv elmondja, hogy hitünk Isten Igéjének hallása és tanulása által épül. Ragaszkodj szokásodhoz! Ez a valaha elsajátított legjobb szokásod.

Forrás: "The Book 21 day habit" című könyv alapján
Vigasz és remény  


EZEKET OLVASTAD MÁR?

Harag

Gyerekek és család

Vigasz és remény


SZÓLJ HOZZÁ!