AZ APA MEGDÖBBENTŐ ÜZENETE

Az apa megdöbbenő üzenete annak a kábítószer-kereskedőnek, aki lánya halálát okozta.A kábítószer évtizedekkel korábban rabolta el 20 éves lánya életét, mint az természetes módon bekövetkezett volna. Szembe nézett azzal az emberrel, aki felelős volt lánya haláláért, akitől az utolsó, halálos adag kábítószert kapta. Mike Bailey könnyeit visszatartva készült felolvasni családja üzenetét Rodrigus Lee Pearsonnak.

"Családként írjuk Neked ezt a levelet, abban a reményben, hogy nem ítélkezve, hanem Krisztus szemein keresztül tekintve rád, megadjuk számodra, hogy a bűntudat kegyelme megváltoztassa a szívedet és az életedet," olvasta Bailey. "Isten szeretete és kegyelme megmentett minket és megadta számunkra a megbocsátást," - mondta. " A megbocsátás nem helyesli a rosszat, de megszabadít minket azoktól a kötelékektől,amelyek a rosszhoz láncolnak. Ez nem mentesít minket itt, a földön bűneink következményeitől, de megadja, hogy Istennel megbékéljünk..

Tudnod kell, hogy nincs irányodba semmi fajta rossz érzésünk, úgy tekintünk rád, mint Isten gyermekére. Meg akarunk neked bocsátani mindazért a rosszért, amit nekünk okoztál, olyan módon, ahogy Krisztus is megbocsátotta bűneinket anélkül, hogy ezt mi kértük volna. Nem gyűlölünk téged és nem ítélkezünk fölötted abban a reményben, hogy a bűnbocsánat szentségén keresztül te fogod keresni Isten bocsánatát. Azért imádkozunk, hogy keresd Őt és sétálj Vele, hordozd Őt magadban, amikor cselekedeteid következményeiért kell felelned."

Ashlynn Bailey 20 évesen, 2016. januárjában halt meg, 5 évvel azután, hogy kábítószert kezdett használni


Pearsont, aki kábítószert adott neki, márciusban találták bűnösnek abban, hogy heroinként adott el Ashlynn-nek egy sokkal erősebb és pusztítóbb kábítószert. Egy alabamai bíróság 20 év börtönre ítélte Pearsont. A Bailey család a tragikus események súlya alatt is úgy döntött, hogy

Krisztussal, Krisztus segítségével szeretnék ezt az egészet megélni és kezelni.

Megalapították az Ashlynn Bailey Alapítványt, hogy a kábítószer rabságába esett embereken segítsenek Alabamában. "Senki ne gondolja, hogy ez vele nem történhet meg!", figyelmeztet Mike Bailey. "Ashlynn jó keresztény lány volt, aki rendszeresen járt templomba, hittan órára. Igazi kereszténnyé vált. Szerette Istent és másokat is szeretett volna Krisztushoz vezetni. Azt gondolta, mindenkinek a mennybe kell jutnia."

"Megértettük, hogy Ashlynn egy olyan nagy,személyes traumát élt át az iskolában, amelyből soha nem tudott talpra állni. Elkezdett kábítószert használni, hogy elfelejtse a fájdalmát és az önmaga ellen irányuló gyűlöletét. Gyakorlatilag, a legtöbb kábítószert kipróbálta, de a heroin volt az, amelyik a vesztét okozta. Ez egy nagyon veszélyes drog, amelyről nagyon nehéz leszokni. Különösen az emberi agyra veszélyes. Visszatekintve Ashlynn életére és személyiségére, sok olyan dolgot fedezhetünk fel, melynek rabjául válhatott volna, de végül, a heroin volt az, ami a vesztét okozta.

Az ördög a kábítószert használta arra, hogy Ashlynnt a hatalmába kerítse, mert tudta, Ashlynn egy hithű, keresztény 'harcos', aki sok embert tudott Krisztushoz elvezetni. Félt tőle és bosszút akart állni. Családként Jeremiás 29:11 versét próbáljuk az ő és a mi életünkre vonatkoztatni:

'Mert én ismerem a gondolatokat, amelyeket gondolok rólatok- mondja az Úr - békességre és nem veszedelemre vonatkozó gondolatokat, hogy jövőt és reményt adjak nektek.'

Igyekszünk megtartani Isten szavait, akármilyen rosszat is okoz nekünk az ördög."


Ezeket is ajánljuk


# Elgondolkodtató # Archívum

A remete

Így szerették a 10 napot élt kisfiút

A sportkocsi