NEWTON ÉS A TEREMTÉS

Az emberiség egyik legnagyobb zsenije, Newton, nagyon sokat vitatkozott tudós barátaival a Világegyetem és a Naprendszer eredetéről, keletkezéséről.Vitáik, szinte végnélküliek voltak, mert Newton kitartott elmélete mellett: a világ létrejötte nem lehet a véletlen műve, az életben tapasztalt csodás elrendeződés azt feltételezi, van valami értelem e mögött. Persze tudós barátai, akik a véletlen, és a "nagy robbanás" elméletét vallották magukénak, szintén erősen érveltek álláspontjaik mellett. Newtonnak elege lett ebből és egy

olyan tettre szánta el magát, ami azóta is híres.

Készitett egy mozgatható modellt a Naprendszerről, olyat, amit egy kar segitségével lehetett forgatni. Középen a Nap, s körülötte a bolygók, melyek a forgatás következtében szépen forogtak a Nap körül. Amikor eljött a nap, melyen tudós barátaival találkozni szokott, kitette a makettet az előszobába és átment egy másik helységbe. A többiek megérkeztek, mind nagyon elcsodálkoztak a látottakon, s nem győzték dicsérni az alkotást. Amikor Newton belépett, rögtön nekiestek és faggatták:

- Ki csinálta ezt?
- Honnan van, hiszen ez fantasztikusan jó modell! - ujjongtak.

Newton így válaszolt: - Fogalmam sincs! El sem tudom képzelni, hiszen, amikor előbb ebben a szobában voltam, még nem volt itt. De egy érdekes esetre felfigyeltem, míg a másik szobában voltam! Hallottam, hogy innen nagy durranások és zajok hallatszanak, mintha valami nagy robbanás történt volna. Idejöttem és akkor vettem észre én is ezt az alkotást. Nem tudtam másra gondolni, hogy véletlenül keletkezhetett, valami ismeretlen ok következtében.

- Na, ne nézz minket ilyen ostobának! - fakadtak ki a tudósok. Csak nem képzeled, hogy elhisszük ezt a képtelenséget! Ez nem keletkezhetett magától, ezt valaki készitette. Te voltál?

Newton elmosolyodott és így válaszolt:
- Milyen ostobák vagytok! Kételkedtek abban, hogy ez a modell nem jöhetett így létre, azt állítjátok, valaki készítette. Pedig ez nem más, mint annak a tökéletlen mása, aminek a keletkezését illetőleg nem fogadjátok el az értelem jelenlétét. Ha e modell elkészítéséhez értelem és inteligencia szükséges, akkor miért gondoljátok, hogy az eredetihez, a Naprendszerhez nem szükségeltetett?

"Megalkotta Isten a két nagy világító testet - a nagyobbik világító testet, hogy uralkodjék nappal, és a kisebbik világító testet, hogy uralkodjék éjszaka - és a csillagokat. Az égboltra helyezte őket Isten, hogy világítsanak a földre, és uralkodjanak a nappalon és az éjszakán, és válasszák el a világosságot a sötétségtől. És látta Isten, hogy ez jó. Így lett este, és lett reggel: negyedik nap." (1Mózes 16-19)


Ezeket is ajánljuk


# Elgondolkodtató # Archívum

Elhagytam a gyülekezetet, de visszatértem

A szög

A fiú