AZ ÖRDÖG A TEMPLOMBAN

Egy ember, aki egy hétvégi reggelen a templomba igyekezett, nagyon meg volt lepve, mikor az ördögöt a templomajtó közelében találta.- Mi dolgot itt? - kérdezte meghökkenve.

- Épp úgy megyek a templomba, - felelte az ördög,- mint ti. Hiszen az emberek azért járnak ide, hogy ellenem imádkozzanak és prédikáljanak, ki védelmezne hát engem, ha magam nem lennék ott?

- És hogyan védelmezed magad? - kérdezte a keresztény.

- Erre a célra van ezerféle eszközöm! Először is tehát még jókor ellátogatok azokhoz a családokhoz, amelyek templomba akarnak menni és igyekezem feszültséget szítani a férj és feleség, szülők és gyermekek között; úgy indítom fel a férjet, hogy fölbosszankodjék az öltöny miatt, vagy a reggeli miatt, esetleg a reggeli hírekkel bosszantom fel. Ezáltal elveszti a jókedvét; a feleség pedig elveszti a jó hangulatát azért, mert valamelyik fiókban hiába keresi a sálját, vagy a kalapját például.

- Ilyen eszközökkel megakadályozom azt, hogy a templomba menjenek, vagy elrontom a hangulatukat, hogy annak valami hasznát ne láthassák.

- Azoknak az embereknek a számára, - folytatta az ördög,- akik komolyan és magukba zárkózva indulnak el, más eszközöket használok: Mindig van ugyanis egy leány vagy asszony a templomban, aki a figyelmet magára vonja. Az asszonyok pillantásait pedig az ilyenek ruhájára irányítom; megvizsgáltatom velük pontosan a szoknyáját, vagy a felsőt, és a prédikáció már is elrepül a fejük fölött. Azok a férfiak pedig, akiknek egy kis irodalmi műveltségük van, a prédikációban itt és ott egy-egy kevésbé helyes kifejezést vagy stílushibát fedeznek fel, és így a formára tekintenek a tartalomra pedig nem figyelnek. A templomból való távozás alkalmával azután megteszik a maguk kölcsönös észrevételeit és így minden hatás elvész.

- Az a másik hölgy meg, amott, fél a meghűléstől; nos tehát megsúgom neki, hogy itt vagy ott, valamelyik ablak nyitva van és az egész istentisztelet alatt nem gondol másra, mint a légvonatra és az egészségét érintő veszedelemre.

- Na és itt vannak a vállalkozók, és az üzletemberek! Úgy intézem a dolgokat, hogy az előző este vagy reggel, az istentisztelet előtt rossz híreket halljanak. És így az egész istentisztelet alatt tele lesz a fejük.

- Egy padon egy anya ül. Gyermeket hagyott otthon a szomszéd bébisziterrel, aki a bölcsőben alszik; gyorsan az eszébe juttatom, hogy vajon minden rendben van-e. És ez az asszony egész idő alatt nyugtalan lesz.

- Látok néhány jó megjelenésű urat, akik figyelmesen hallgatnak a papra. Rögtön figyelmessé teszem őket arra, hogy amit most hallottak, az erre vagy arra az emberre vonatkozik, aki szintén ott van a gyülekezetben. Ekkor rögtön elkezd Géza Márkra, Márk pedig Gézára gondolni és elindulnak hazafelé, nagyon meglévén elégedve a lelkipásztorral és önmagukkal is.

- Ha pedig egy hallgatót az istentisztelet ideje alatt nem tudok elvonni a figyeléstől, akkor megpróbálom őt hatalmamba keríteni a kijáratnál. Felbuzdítom az embereket, hogy mindenféléről kezdjenek el beszélni, aminek Istenhez semmi köze. Úgy irányítom őket, hogy istentisztelet után olyan emberekkel kerüljenek kapcsolatba, ahol csak világi dolgokról lehet beszélgetni és így kitörlök a lelkükből minden jobb benyomást, amelyre a templomban szert tettek.

Ezek voltak az ördögnek nyilatkozatai a kérdezősködő számára, amikor a templom felé indult.

Mennyire így van ez csakugyan az életben is. Mindenki megtoldhatja ez adatokat a saját tapasztalataiból.

 

Ezeket is ajánljuk


# Elgondolkodtató # Archívum

A kislány és a zongora

Egy beteg ember 7 bölcs tanácsa

A szeretet, mint idő