A RENDŐR ÖRÖKBE FOGADJA A DROGFÜGGŐ KISBABÁJÁT

Isteni gondviselés járőrszolgálatban: Egy rendőr örökbefogadja egy hajléktalan, drogfüggő kisbabáját.Isten munkálkodik még a legkétségbeesettebb helyzetekben is. Ez így volt igaz akkor is, amikor Ryan Holets-t, egy Albuquerque-i rendőrt megtiszteltetés ért, Washingtonban. Holets tisztviselő mesebeli története tavaly szeptemberben kezdődött, amikor kihívták egy lehetséges lopáshoz egy kisboltba. Azonban téves riasztásnak látszott a helyzet, de ahogyan Holets elhagyta a helyszínt, észrevett egy hajléktalan párt és két gyors észrevételt tett:

A nő várandós volt és éppen elővett egy tűt,
hogy heroint juttasson a szervezetébe.

Holets beszélgetést kezdeményezett vele a helyzetéről. Ez volt az a pillanat, amikor Holets úgy érezte Isten beszél hozzá: "Felismerve, hogy a hölgy kétségbeesetten szerette volna, hogy valaki örökbefogadja a babáját, úgy éreztem Isten azt mondja nekem, 'mondd azt neki, hogy te el tudod vállani, mert ez valóban így is van' " - nyilatkozta a CNN-nek.

Három héttel később a hajléktalan nő életet adott a gyermeknek és Holets tiszt, feleségével és négy gyermekével együtt örökbefogadták a kislányt, akinek a Hope ( Remény ) nevet adták.

Egy rendőr örökbefogadja egy hajléktalan, drogfüggő kisbabáját.

Holets azt állítja, hogy az a szeptemberi járőrszolgálat 'nem volt véletlen'. Az 'isteni gondviselés' irányította akkor lépteit. Holets-hez hasonlóan, te is Isten gondoskodó tervének kellős közepén találhatod magad. Ez azért van, mert amikor alárendeljük magunkat Neki, a Szentlélek vezet majd bennünket keresztül a napirendünkön és megszokott rutinjainkon.

Nézzük meg a következő példákat a Szentírásban:

• Dávid ( 1Sámuel 17:17-50 ) - Apja kérésére, Dávid épp testvéreinek adott élelmet a harcmezőn, amikor meghallotta, hogy egy hatalmas filiszteus az élő Istent gúnyolja. Ez a kis feladat végül hatalmas győzelemmé vált az izraeliták számára, amikor Dávid a parittyájával és Istenbe vetett rendíthetetlen hitével megölte az óriást.

• Anániás ( ApCsel 9:10-18 ) - Egy látomásban, egy férfit, akit Anániásnak hívtak, pontos utasításokat hallott egy házhoz, ahol egy Saul nevezetű férfi éppen imádkozott. Az Úr úgy akarta, hogy Anániás segítsen Saulnak visszanyernie látását, s ezáltal terroristából evangélistává válhasson. Anániás elment Saulhoz, kezeit rátéve imádkozott érte; és Saul látása visszatért.

• Fülöp ( ApCsel 8:26-39 ) Egy nap az Úr szólt Fülöphöz, és azt mondta neki, hogy menjen egy konkrét sivatagi úton. Ott találkozott egy etióp férfival, aki éppen Ézsaiás próféta könyvét olvasta, de nem értette szavait. A kincstárnok férfi megkérte Fülöpöt, hogy szálljon fel hozzá a hintóra, és az életet megváltoztató beszélgetés elkezdődött. Ezután az udvari főember arra kérte Fülöpöt, hogy keresztelje meg.

Amikor a Szentlélek felhatalmaz bennünket, rendkívüli dolgokat tudunk véghezvinni, de nyitottnak kell lennünk az Ő vezetésére is. Ugyanaz a Szentlélek, amely vezette Dávidot, Anániást és Fülöpöt ma számodra is elérhető, mert az Jézus minden követőjében ott lakik. (1Kor 3:16) Ezért engedelmeskedjünk annak, amit a Szentírás tanít a Vele való járással kapcsolatban:

"Ha a Lélek által élünk, akkor éljünk is a Lélek szerint." (Galata 5:25)

Talán téged nem arra hívtak el, hogy örökbefogadj egy babát, mint Holets, de talán arra, hogy vigyél reményt valaki életébe, ahol sötétség lakozik. Amikor ezt teszed, teljesítsd azt, amit Jézus tanított:

"Úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jó cselekedeteiteket,
és dicsőítsék a ti mennyei Atyátokat."
(Máté 5:16)

Holets tiszt története, hogy örökbefogadta a kisbabát, Hope-ot, emlékeztessen bennünket, hogy Isten munkálkodik mindenhol körülöttünk. Csatlakozzunk Hozzá!


EZEKET OLVASTAD MÁR?

86 éves korig gyűjtött adomány

Bocsánat a 20 évvel korábbi lopásért

Gianna Jessen, abortusz túlélő


Szólj hozzá!
Csak azután érhető el a facebook like és comment plugin, hogy bekapcsoltad a facebook beállításoknál a "nem kötelező cookie"-kat!