NE KÖSS ALKUT A BŰNNEL!

József története ösztönöz bennünket, hogyan tudjuk sikeresen elkerülni a hitünk alkuba bocsátását. Mialatt Potifár, az egyiptomi parancsnok távol volt otthonától, addig hűtlen felesége megkísérelte férje legmegbízhatóbb szolgáját elcsábítani.József számára valószínűleg nagy kísértést jelentett, hogy megfontolja annak a hasznát, ami ebből a tiltott kapcsolatból származna - talán magasabb jövedelemre tudott volna szert tenni kevesebb munkával, és több tekintélyt élvezhetett volna a háztartásban egy manipuláló szeretővel az oldalán. Legalábbis úgy tűnik, elkerülhette volna a nőnek való tartozásai miatt járó börtönt. Ezért nagy kísértés lehetett az egy egyedülálló, életerős fiatal férfi számára, hogy kompromisszumot kössön az elveivel az erőért és az élvezetért. Az ördög minden sugallatával együtt is tudta József, hogy ez helytelen, és visszautasította annak a gondolatát is, hogy fontolóra vegye e gonosz tettet.

"És lőn, hogy az asszony mindennap azt mondogatta Józsefnek, de ő nem hallgatott reá, hogy vele háljon, és vele egyesüljön." (1Móz 39:10)

Észrevetted, József nemcsak a házasságtörés elkövetését utasította vissza, hanem

magától a kísértéstől is távol maradt?

Az ördög minden sugallatával együtt is tudta József, hogy ez helytelen


Ha valaki vagy valami kompromisszumkötésre csábít a hiteddel, akkor maradj távol a bűn, a gonosz határvonalától. Ne hagyd, hogy a bűn uralkodjon feletted, és megmásítsa döntéseidet. Éva túl közel merészkedett a tiltott fához, majd várta Sátán ésszerűsítését. Amint meglátta a fát, és hallotta a kígyó kérdését Isten igazságáról, fedezékbe kellett volna futnia. Az Úr szava menekülésre utasít bennünket a kísértés elől:

"De te, ó Istennek embere, ezeket kerüld; hanem kövessed az igazságot, az istenfélelmet, a hitet, a szeretetet, a békességes tűrést, a szelídséget." (1Tim 6:11)

Egy méret, ami mindenkire jó Csak egy kicsit


Ezeket is ajánljuk


# Hit-bizalom # Kompromisszum # Archívum

Csak egy kicsit

Félelem a bántástól

Könyörületes alku?