ALKU VAGY HARC

Ezsdrás és Nehémiás idejében a zsidók újraépítették
a Nabukodonozor által korábban lerombolt templomot."Mikor pedig meghallották Júda és Benjámin ellenségei, hogy akik a fogságból visszatértek, templomot építenek az Úrnak, Izrael Istenének: mentek Zorobábelhez és a családfőkhöz, s mondták nékik: Hadd építsünk együtt veletek, mert miképpen ti, úgy mi is a ti Isteneteket keressük, és néki áldozunk." (Ezsd 4:1-2)

A zsidók tudták, hogy a szomszédos népek összekeverték az igaz Isten imádását az asszír pogány istenekkel. Hogyan válaszolt Izrael?

"Nem veletek együtt kell nékünk házat építeni a mi Istenünknek, hanem mi magunk fogunk építeni az Úrnak, Izrael Istenének." (Ezsd 4:3)

Jól döntöttek, és nem engedték a pogány befolyás érvényesülését az Úr szent templomának felépítésében. De aztán figyeld a következő verset:

"És igyekezett e tartomány népe (azok, akik korábban segítségüket ajánlották fel) megkötni júda népének kezeit és elrémíteni azt az építéstől." (Ezsd 4:4)

Ez az ószövetségi esemény-sorozat megmutatja a kompromisszumra törekvők valódi célját


A békekötést ajánló szomszédok hirtelen megmutatták igazi arcukat, és zaklató ellenséggé váltak. Ne feledkezz meg erről a tényről! Ha kiállsz az igazság mellett, és nem hagyod magad bevonni hitehagyó szövetségekbe, akkor emiatt üldözni fognak. A gonosz közeledése elsőként ez lesz:

"Csak dolgozzunk együtt. Szeressük egymást. Állapodj meg egy kicsit a hiteddel, majd megállapodunk mi is a mieinkkel, és aztán majd egyesülünk. Végül is a szövetség nagyon fontos." Ha nem sétálsz bele a csapdába, és kiállsz az igazság mellett, akkor a legádázabb ellenségeid lesznek, és

igazán megmutatják, mi lakik a szívükben.

Ez nagyon fontos lecke, mivel haladunk az utolsó napok felé, amikor a világ minden vallása egyesült mozgalom kialakítására törekszik, amely végül engedi a fenevad erejének imádását. Ha most kialakítunk egy példát, ami a hitünk feláldozását jelenti a béke illúziójáért, akkor kikövezzük az utat a fenevad imádásának előkészítéséhez.

"Azok, akik lépésről lépésre behódoltak a világ követelésének, és alkalmazkodtak szokásaihoz, be fognak hódolni azoknak az erőknek is, amelyek inkább ráveszik őket a kigúnyolásra, a támadásra, a börtönnel való fenyegetőzésre és a halálra." (Ellen G. White: Próféták és királyok, Illés lelkével és erejével c. fejezet)

Könyörületes alku Félelem a bántástól


Ezeket is ajánljuk


# Hit-bizalom # Kompromisszum # Archívum

Ne köss alkut a bűnnel!

Csak egy kicsit

Jó és rossz kompromisszum