A SZERETET NEM ÖNZŐ

Negyven nap, amely megváltoztatja a világot! Legalábbis a tiédet kedves olvasó! De ha te változol, változik a házasságod, változik a családod is. És változik a körülötted levő világ is. És gondolj csak bele, hogy mi minden történhet, ha ezeket a változásokat a szeretet szítja?"Atyafiúi szeretettel egymás iránt gyöngédek; a tiszteletadásban egymást megelőzők legyetek."
(Római levél 12:10)

• Az önimádat korában élünk. A minket körülvevő világ arra tanít, hogy a legfontosabbak mi magunk vagyunk. Ez a gondolkodás a házasságba lépve fájdalmas élménnyé változik.

• A szeretet "nem keresi a maga hasznát". (1Korinthus 13:5) Hiszen a döntéseinket a szeretet mozgatja; a kérdés már csak az, hogy a saját magunk vagy más(ok) szeretete ösztönöz bennünket.

• Lehetetlen egyszerre igaz szeretetből és önzésből cselekedni. Amikor igazán szeretsz, a társad boldogságát a sajátod fölé helyezed. Ez az önzetlen szeretet belső örömet is okoz.

"Semmit nem cselekedvén önzésből, sem hiábavaló dicsőségből,
hanem egymást fontosabbnak tartván ti magatoknál."

(Filippi 2:3, angol fordítás)

"Mert ahol irigység és önző vágy van,
ott háborúság és minden gonosz cselekedet is van."

(Jakab 3:16, angol fordítás)


Amennyiben szeretnél alaposabban megismerkedni a 40 nap varázsával, itt meg tudod vásárolni a könyvet: https://www.immanuel.hu/konyv.php?id=21

A filmet pedig megtekintheted itt:
https://nicelife.hu/galeria/film/fireproof.php

A szeretet kedves A szeretet figyelmes