MEGÉRTŐ ÉS EMPATIKUS MISSZIÓ

A megértéssel és empátiával végzett misszió azt jelenti, hogy azt mondjuk az embereknek, amire a lelküknek szüksége van, olyan módon, ahogyan legjobban meg tudják érteni.Beszélni a nyelvet.
Miközben arra törekszünk, hogyan teljesíthetnénk be küldetésünket, hogy elvigyük a világnak Isten kegyelmének utolsó üzenetét, természetesebbnek tűnik ezt az üzenetet lekommunikálni a saját ízlésünk, tapasztalataink és szükségleteink szerint. Ha viszont nem értünk meg másokat, és nem az ő szemszögük szerint kommunikálunk velük, akkor a mi üzenetünk idegen lesz számukra. Muszáj megértenünk az ő ízlésüket, az ő tapasztalataikat és az ő személyes szükségleteiket. Ezután, ezekre alapozva, olyan módon kell elmondanunk az üzenetet nekik, hogy ők is megértsék.

Az Úr arra vágyik, hogy kegyelmének szava otthonra találjon minden lélekben.

Akkor végezhetünk hatékony munkát, ha személyesen tesszük. Ez volt Krisztus módszere is. Az Ő munkája nagy részben személyes beszélgetésekből állt. Jézus nem csupán emberek csoportjait próbálta megérteni, hanem egyénileg mindenkit. Miután megértette őket, Jézus az ő nézőpontjukból beszélt hozzájuk.

Ha sikeresen szeretnénk végezni a missziót, követnünk kell ezt a módszert. Először arra kell törekednünk, hogy megértsük családtagjainkat, szomszédjainkat, munkatársainkat, barátainkat, ellenségeinket, és "minden embert" egyénileg. Ezután pedig az ő látásmódjuk szerint próbáljuk átadni az üzenetet. Habár mi soha nem fogjuk teljes mértékben megérteni más emberek gondolkozásmódját, jelentős lépést tehetünk ennek a célnak az eléréséért, ha feltesszük magunknak a következő kérdéseket:

Mit szeretnek, és mit nem? Mi volt az a tapasztalat, ami nagy hatást gyakorolt rájuk az elmúlt időszakban? Mire van a legnagyobb szükségük? Miután türelmesen megkerestük ezekre a kérdésekre a választ, meg kell próbálnunk megtalálni a válaszok és az üzenetünk metszéspontját.

Az Úr arra vágyik, hogy kegyelmének szava otthonra találjon minden lélekben


A siker, Jézus útja.
Az egyik példa erről a megközelítési módról Jézus találkozása a szamaritánus asszonnyal János 4. fejezetében. A találkozás után a nő így beszélt Jézusról: "lássatok egy embert, aki mindent megmondott nekem, amit cselekedtem" (János evangéliuma 4:29). Kijelentette, hogy ez megerősítette abban, hogy Jézus a Messiás (39. v.). Persze, Jézus nem mondott el neki szó szerint mindent, amit tett, hanem beazonosította a legmeghatározóbb élményeit: összetört házasságokat, jelenlegi tiltott kapcsolatot. Aztán annak ellenére, hogy mindent tudott ezekről az életeseményekről, szeretettel és tiszteletteljesen, személyre szabott módon közölte az asszonnyal azt az üzenetet, hogy Ő a Messiás.

Jézus meggyőzte az asszonyt, hogy tudja életének minden titkát; ő mégis úgy érezte, hogy Jézus a barátja, megszánja és szereti őt. Miközben Jézus jelenlétének tisztasága elítélte a bűnt, mégsem beszélt vádlón, hanem elmondta, hogy az Ő kegyelme megújíthatja lelkét. Az asszony megbizonyosodott arról, milyen is Jézus jelleme. A kérdés felmerült elméjében: vajon nem Ő lehet a régen várt Messiás?

Szeretettől kényszerítve.
Amikor megértéssel és empátiával végezzük a missziót, az nem azt jelenti, hogy csakis azt mondjuk az embereknek, amit hallani akarnak, és ahogy azt hallani akarják. Ehelyett, ahogy Jézus is tette, azt próbáljuk elmondani nekik, amire a lelküknek legnagyobb szüksége van, olyan módon, ahogyan a legjobban meg tudják érteni.

Mit szeretnek a legjobban, és mit a legkevésbé? Milyen erős behatás érte őket a közelmúltban? Mire van a leginkább szükségük? Ha ezen kérdések alapján beszélgetünk másokkal, akkor sikeresen végezhetjük missziónkat: megértéssel és empátiával. De mi motivál minket arra, hogy ezt tegyük? Pál szavaival élve, "Krisztus szerelme szorongat minket." (2Korinthusbeliekhez 5:14)

Ahogy azon elmélkedünk, Jézus hogyan árasztotta ki felénk szeretetét, bennünk is nő a vágy aziránt, hogy ezt a szeretetet továbbadjuk másoknak. Ahogy eszünkbe jut, Isten hogyan szólt hozzánk azokon keresztül, amiket szeretünk vagy utálunk, a leghatásosabb élettapasztalatainkon, valamint legmélyebb szükségleteinken keresztül, ezzel együtt természetszerűleg nő bennünk a vágy is, hogy megosszuk ezeket másokkal, az ő nézőpontjukon keresztül. Ahogy buzgón könyörgünk Isten szeretetének megígért kiáradásáért Szentlelke által (Rómabeliekhez 5:5), egyre többet és többet fogunk kapni ebből a szeretetből, ami motivál majd minket a szolgálatban. Isten kegyelme által olyan módon mondhatjuk el az igazságot barátainknak és szomszédainknak, ami éppen rájuk vonatkozik, és megérintheti őket.


A Hetednapi adventista egyház 2016. őszi imaheti anyagából
Átformáló misszió Szeretettel missziózni, Krisztus módszere


Ezeket is ajánljuk


# Hit-bizalom # Szivboljovo # Archívum

Misszió meggyőződéssel

Átformáló küldetés

Elvégzett küldetés