SZERETETTEL MISSZIÓZNI, KRISZTUS MÓDSZERE

Mi volt Jézus módszere, amivel elérte az embereket? Ellen White, ahogy összefoglalja Krisztus módszerét, azt írja, hogy az öt létfontosságú lépés közül az első az emberek közé vegyülni.Azt mondja, hogy a Megváltó:

1. Az emberek közé vegyült, javukat akarta.
2. Együttérzést tanúsított irántuk.
3. Segített szükségleteiken.
4. Megnyerte bizalmukat.
5. Azután így szólt hozzájuk: "Kövessetek engem!"

1. A Megváltó az emberek közé vegyült.
Jézus nem elégedett meg azzal, hogy a mennyben maradva, elkülönülve az emberiségtől, távirányítón keresztül küldje el a megváltást. Ahogy János mondja: "Az Ige testté lett, közöttünk lakott." (János 1:14) Amikor Jézus a Földre jött, nem hozott létre valamiféle központot egy kiemelkedő helyen, és nem várta el, hogy az emberek színe elé járuljanak, hanem Ő ment az emberekhez.

A kereszténységet túl gyakran leszűkítik templomokra és iskolákra, hitvallásokra és kijelentésekre. De az egyház igazi otthona az utcákon van, munkahelyeken, és a mi életünkben. Krisztus szolgálata arra tanít minket, hogy missziónkban többre kell törekednünk, mint embereket vonzani gyülekezeteinkbe, mint egy lelki mágnes. Természetesen, a gyülekezeteinknek vonzónak és barátságosnak kell lennie, megragadó prédikációkkal és programokkal. De az egyház fő szerepe az, hogy inspirálja, kiképezze, és elindítsa tagjait, ki a padokból a környezetben élőkhöz. Az igazság akkor kel életre, amikor testet ölt, és kapcsolatba kerül férfiak és nők, fiúk és lányok életével.

Mi volt Jézus módszere, amivel elérte az embereket?


2-3. Szimpátiát mutatott az emberek felé és segített rajtuk.
Ahogy követjük Jézus példáját abban, hogy emberek közé megyünk, meg kell mutatnunk azt is, hogy törődünk szükségleteikkel, érdeklődéskörükkel és családjaikkal. Ahogy Ellen White mondja: "együttérzést tanúsítunk feléjük." Ezzel leírja azt a módszert, ahogyan Jézus végezte szolgálatát: "Amikor látta a sokaságot, megszánta őket" (Mátét 9:36). Ha mai küldetésünk az, hogy hatásosan el tudjuk érni az embereket, muszáj a szeretet és együttérzés szintjéről cselekednünk.

Jézus nem úgy ment az emberek közé, mint egy árus, vagy mint egy politikai küldött, aki el akarja adni a nézőpontjait. Úgy jött, mit az élő Logosz, hogy együttérzéssel és szeretettel forduljon az emberek felé, segítsen gyermekeiken, és bemutassa Isten igazságát. Fontos, hogy motiváltak legyünk a misszióra. Ahogy Pál apostol mondja, Krisztus szeretete "szorongat minket." (2Korintusbeliekhez 5:14) Akár egészségügyön, oktatáson vagy humanitárius szolgálaton keresztül segítünk másokat – vagy egyszerűen társaságot nyújtunk az egyedül lévőknek –, Krisztus szeretete az, ami motivál minket.

4. Elnyerte az emberek bizalmát.
A mi barátságunk, törődésünk és aggódásunk bizalomhoz vezet. Egy ilyen környezetben az emberek megnyílnak és hajlandóvá válnak arra, hogy egy lelki szintre lépjen a kapcsolatunk. Ez nem egy mesterséges építmény, amit odateszünk mindennek a tetejére, hanem Krisztus szolgálati módszerének természetes következménye. Viszont mégsem működik teljesen magától. Imádkoznunk kell a Szentlélek vezetéséért a végső és legfontosabb lépéshez: Jézushoz vezetni az embereket. Mindig keresnünk kell, és készen kell állnunk, hanyitott ajtót találunk ehhez az utolsó lépéshez.

5. Azt kérte az emberektől, hogy kövessék Őt.
Krisztus módszere nem mindig könnyű. A városi emberek bezárkóznak lakásaikba, és alig látják szomszédjaikat. A hosszú munkanapok kevés időt hagynak a szocializálódásra. De Krisztus példája nem egy esemény, amire időt kell szakítanunk; ez egy olyan dolog, ami köré az egész életünket építenünk kell. Csupán ki kell elemeznünk, amit egyébként is csinálunk, és át kell alakítanunk ennek a célnak megfelelően.

Nem segíthetünk senkin, ha nem tudjuk, mire van szüksége. Ez azt jelenti, hogy meg kell ismernünk a szomszédjainkat és a körülöttünk élő embereket. El kell menni hozzájuk, figyelni rájuk, megnézni, hogyan élnek, és tanulni belőle. Ellen White arra figyelmeztet minket, hogy Krisztus módszere az egyetlen olyan módszer, ami valódi sikert hozhat. Ha kevesebb időt fordítanánk a prédikálásra, és többet a személyes szolgálatra, nagyobb eredményt látnánk. A meggyőzés erejével, az ima hatalmával, Isten szeretetének erejével ez a munka nem lesz,
nem lehet gyümölcstelen.

A Hetednapi adventista egyház 2016. őszi imaheti anyagából
Átformáló misszió Misszió meggyőződéssel


Ezeket is ajánljuk


# Hit-bizalom # Szivboljovo # Archívum

Megértő és empatikus misszió

Elvégzett küldetés

Istentől kapott küldetés