AMIT JÉZUS TETT

Miért jött el Jézus? Csupán csak példakép lett volna, annak viszont egy elképzelhetetlenül tökéletes példája? Mi volt az a Jó hír, amit hirdetett? Miért végezték ki közönséges bűnözőként ezt a jó embert?
Azért jött, hogy egy isteni tervet teljesítsen be? Azért halt meg, hogy az Atya szeretetét bemutassa? Azért támadt fel három nappal később, hogy örök életet adjon mindenkinek, aki elfogadja vezetését?

A KÖNYVBŐL
"Az Úr Lelke van énrajtam, mivel felkent engem, hogy evangéliumot hirdessek a szegényeknek; azért küldött el, hogy a szabadulást hirdessem a foglyoknak, és a vakoknak szemük megnyílását; hogy szabadon bocsássam a megkínzottakat, és hirdessem az Úr kedves esztendejét" (Lk 4:18-19).

Miért jött el Jézus? Csupán csak példakép lett volna, annak viszont egy elképzelhetetlenül tökéletes példája?

"Mert az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon,
és életét adja váltságul sokakért"
(Mk 10:45).

"Íme, felmegyünk Jeruzsálembe, és az Emberfia átadatik a főpapoknak és az írástudóknak, halálra ítélik, és átadják a pogányoknak, kigúnyolják és leköpik, megkorbácsolják és megölik, de három nap múlva feltámad" (Márk 10:33-34).

"Fogság és ítélet nélkül hurcolták el, de kortársai közül ki törődött azzal, hogy amikor kiirtják a földön élők közül, népe vétke miatt éri a büntetés?!" (Ésa 53:8)

ISTEN ÍGÉRETE
"Ha tehát száddal Úrnak vallod Jézust, és szíveddel hiszed, hogy Isten feltámasztotta őt a halálból,
akkor üdvözülsz"
(Róma 10:9).

CSELEKVÉSI PONT
Ha meggyőződtél arról, hogy Jézus bűneid fizetségeként halt meg, akkor ne késlekedj, köszönd meg azt neki. Aztán pedig menj el barátodhoz és mondd el neki, hogy Isten gyermekévé lettél!

Forrás: "The Book 21 day habit" című könyv alapján
Kicsoda az a Jézus? Csüggedés vagy depresszió


EZEKET OLVASTAD MÁR?

Egészség és gyógyulás

Próbák és kísértések

Gyerekek és család


SZÓLJ HOZZÁ!