KICSODA AZ A JÉZUS?

Megmaradt a történelem legérdekfeszítőbb és legvitatottabb személyének.Egy egyszerű ács egy apró ország még apróbb városkájából; mégis egy olyan ember, aki az időt kétfelé osztotta, aki egy testben egyesítette Istent az emberrel. Isten Fia, Embernek Fia, Jézus.

A KÖNYVBŐL
"Kezdetben volt az Ige, és az Ige Istennél volt, és Isten volt az Ige. Ő kezdetben az Istennél volt. Az Ige testté lett, közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, telve kegyelemmel és igazsággal" (Jn 1:1-2, 14).

Megmaradt a történelem legérdekfeszítőbb és legvitatottabb személyének..

"Fiút fog szülni, akit nevezz el Jézusnak, mert ő szabadítja meg népét bűneiből" (Mt 1:21).

"Ezekben a végső időkben a Fiú által szólt hozzánk, akit örökösévé tett mindennek, aki által a világot teremtette. Ő Isten dicsőségének a kisugárzása és lényének képmása, aki hatalmas szavával hordozza a mindenséget, aki miután minket bűneinktől megtisztított, a mennyei Felség jobbjára ült" (Zsid 1:2-3).

ISTEN ÍGÉRETE
"Jézus így válaszolt: 'Én vagyok az út, az igazság és az élet;
senki sem mehet az Atyához, csakis énáltalam' "
(Jn 14:6).

CSELEKVÉSI PONT
Egy börtönőr megkérdezte Pál apostolt, mit cselekedjen, hogy üdvözüljön. Pál így válaszolt: "Higgy az úr jézusban, és üdvözülsz." (lásd Apcsel 16:22-34). Ma is ugyanaz a válasz, mint akkor. Mit kell tenned Jézussal kapcsolatban? Higgy! Higgy, és te is üdvözülsz.

Forrás: "The Book 21 day habit" című könyv alapján
Próbák és kísértések Amit Jézus tett


EZEKET OLVASTAD MÁR?

Bevezető a 21 napos tanulmányba

Harag

Az atyaIsten


SZÓLJ HOZZÁ!