BÉKESSÉG

Békesség. Egyik jelentése: belső megelégedettség, nyugodtság, higgadtság. A mai világban sokan vágynak egy nyugodt helyre, egy menedékre, a lélek oltalmára.Biztosan ismered az érzést, amikor körülötted mindenki elveszíti a fejét, de te nem. Van-e a lélek számára egy oázis, amely felüdít, még abban a zűrzavaros világban is, amelyben ma élünk? A Könyv megmutatja, hogy van.

A KÖNYVBŐL
"Akinek szilárd a jelleme, azt megőrzöd teljes békében, mert benned, bízik" (Esa 26:3).

"Hajlékod az örök Isten, örökkévaló karjai tartanak. Kiűzte ellenségedet, és ezt mondotta: pusztítsd!" (5Móz 33:27).

"Mert te vagy az én sziklaváram; vezess, és terelgess engem nevedért!" (Zsolt 31:4).

"Segítségem az Úrtól jön, aki az eget és a földet alkotta. Nem engedi, hogy lábad megtántorodjék, nem szunnyad őriződ" (Zsolt 121:2-3)."

"Aki a Felséges rejtekében lakik, a Mindenható árnyékában pihen" (Zsolt 91:1).

"Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek" (Mt 11:28).

ISTEN ÍGÉRETE
"Békességet hagyok nektek: az én békességemet adom nektek; de nem úgy adom nektek, ahogyan a világ adja. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, ne is csüggedjen" (Jn 14:27).


CSELEKVÉSI PONT

AZONOSÍTSD BE, MI HÁBORÍTJA MEG BÉKESSÉGEDET! BESZÉLJ ISTENNEL ARRÓL, HOGY KÉPTELEN VAGY A PROBLÉMÁKAT MEGFELELŐEN KEZELNI! KÉRD MEG ŐT, HOGY EZEKBEN A HELYZETEKBEN KÜLDJÖN NEKED BÉKESSÉGET!


Forrás: "The Book 21 day habit" című könyv alapján
Harag Az anyagiak


EZEKET OLVASTAD MÁR?

Az atyaIsten

Az Isten igéje

Békesség Istennel


SZÓLJ HOZZÁ!