A KÖRNYEZET

Manapság sokat hallunk a globális felmelegedésről, a nukleáris télről, a szennyezett levegőről és vízről. Milyen szerep jut mindezekben nekünk? Van-e lehetőségünk arra, hogy környezetünket, miközben használjuk, védjük is? Melyek a bölcs gondviselés alapelvei? Milyen kimenetele lesz mindennek?A Könyv rávilágít arra, hogy Isten hogyan tekint a teremtett világra és a mi szerepünkre abban.

A KÖNYVBŐL
"Az Úré a föld és ami betölti, a földkerekség és a rajta lakók" (Zsolt 24:1).

"Isten megáldotta őket és ezt mondta nekik Isten: Szaporodjatok, sokasodjatok, töltsétek be és hódítsátok meg a földet. Uralkodjatok a tenger halain, az ég madarain és a földön mozgó minden élőlényen!" (1Móz 1:28).

"Az embernek pedig ezt mondta: Mivel hallgattál feleséged szavára, és ettél arról a fáról, amelyről azt parancsoltam, hogy ne egyél, legyen a föld átkozott miattad, fáradtsággal élj belőle egész életedben! Tövist és bogáncsot hajt neked, és a mező növényét eszed. Arcod verejtékével eszed a kenyeret" (1Móz 3:17-19).

"A teremtett világ ugyanis a hiábavalóságnak vettetett alá, nem önszántából, hanem az által, aki alávetette, mégpedig azzal a reménységgel, hogy a teremtett világ maga is meg fog szabadulni a romlandóság szolgaságából Isten gyermekeinek dicsőséges szabadságára" (Róm 8:20-21).

"A mostani egek és a föld pedig ugyanezen szó által megkímélve megmaradtak, hogy tűznek tartassanak fenn. Várjátok és siettetitek az Isten napjának eljövetelét, amikor majd az egek lángolva felbomlanak, és az elemek égve megolvadnak!" (2Pt 3:7. 12).

ISTEN ÍGÉRETE
"De új eget és új földet várunk az ő ígérete szerint, amelyben igazság lakik" (2Pt 3:13).


CSELEKVÉSI PONT

A KÖNYV KIJELENTI, HOGY ISTEN ÍTÉLETÉNEK TÜZÉBŐL EGY MEGÚJULT FÖLD FOG KIKERÜLNI. UGYANAKKOR MEGMARAD A FELELŐSSÉGÜNK, HOGY A FÖLD FORRÁSAIRÓL KÖRÜLTEKINTŐEN GONDOSKODJUNK. LEGYÉL JÓ A FÖLDHÖZ, MERT EZ AZ AZ OTTHON, AMELYRE GONDOT VISELÜNK! BÖLCSEN CSELEKEDJ, DE NE FELEJTSD EL, HOGY ISTEN KEZÉBEN TARTJA AZ ÁLTALA TEREMTETT VILÁGOT!


Forrás: "The Book 21 day habit" című könyv alapján
Az anyagiak Vigasz és remény


EZEKET OLVASTAD MÁR?

Szeretet

Bevezető a 21 napos tanulmányba

Egészség és gyógyulás


SZÓLJ HOZZÁ!