AZ EGYENES ÖSVÉNY

A Cache a világ legkanyargósabb folyói közé tartozik. Nem használható navigálásra, hiszen 180 mérföldet kanyarog, míg légvonalban a hossza 35 mérföld - 140 mérföldet pazarol el a kanyarok miatt. Azért lett ilyen kacskaringós, mivel a legkisebb ellenállás útját követi. Ugyanígy a keresztényeknek inkább egy feszes kötélre kéne hasonlítaniuk, mint egy szerpentinre.Mózes halála előtt figyelmeztette az izraelitákat:

"Vigyázzatok azért, hogy úgy cselekedjetek, amint az Úr, a ti Istenetek parancsolta néktek; ne térjetek se jobbra, se balra. Mindig azon az úton járjatok, amelyet az Úr, a ti Istenetek parancsolt néktek, hogy éljetek, és jó legyen dolgotok, és hosszú ideig élhessetek a földön, amelyet bírni fogtok.'' (5Móz 5:32-33)

Lukács evangéliuma Sátán merész kísérletét mutatja be, ahogyan Krisztust rá akarta venni az egyezségre:

"Majd felvivén őt az ördög egy nagy magas hegyre, megmutatta néki e Föld minden országát egy szempillantásban, és mondta néki az ördög: Néked adom mindezt a hatalmat és ezeknek dicsőségét: mert nékem adatott, és annak adom, akinek akarom; azért ha te engem imádsz, mindez a tied lesz." (Lk 4:5-7)

A keresztényeknek inkább egy feszes kötélre kéne hasonlítaniuk, mint egy szerpentinre


Az ördög egyezséget szeretett volna. Azt akarta, hogy Krisztus gondolkodjon a tárgyalás vagy a megegyezés lehetőségéről, amely véget vetne a jó és a gonosz közötti vitának. Sátán elgondolása szerint Jézus elkerülhetné a keresztet, és a világot uralná, ha ezért cserébe őt imádná. Mindenki boldogan élhetett volna ezek után. De mit is mondott a Megváltó?

"Felelvén pedig Jézus mondta néki: Távozz tőlem, Sátán; mert meg van írva:
Az Urat, a te Istenedet imádd, és csak néki szolgálj!"
(Lk 4:8)

Az Üdvözítő szóba sem állt az ajánlattal. Ebben az esetben is ugyanazt válaszolta, mint Péternek, amikor a tanítvány óvta Mesterét a kereszttől. A kísértő gyakran a hozzánk közelállókon keresztül akar elgyengíteni bennünket. De a próbában - amikor a keresztény elvek és előírások alku tárgyát jelentik - meg kell tanulnunk határozottan magunk mögé utasítani az ősellenséget:

"Kerülj mögém, Sátán! Ezt nem fogom megtenni."

Félelem a bántástól Krisztus halálának oka


Ezeket is ajánljuk


# Hit-bizalom # Kompromisszum # Archívum

Csak egy kicsit

Könyörületes alku?

Alku vagy harc