KRISZTUS HALÁLÁNAK OKA

A Jézus körüli megpróbáltatásokban Urunkat a kompromisszum feszítette keresztre.János evangéliumában Krisztus ezt mondja Pilátus vallatására:

"Mondta azért néki Pilátus: Király vagy-e hát te csakugyan? Felelt Jézus: Te mondod, hogy én király vagyok. Én azért születtem és azért jöttem e világra, hogy bizonyságot tegyek az igazságról. Mindaz, aki az igazságból való. hallgat az én szómra." (Jn 18:37)

Pilátus kérdése - "Mi az igazság?" - a cinikus hozzáállásának megnyilvánulása az egyértelmű igazsághoz.

A Római Birodalomban mindenki mindenkivel vitatkozott. Egy római filozófus mindenkit bátorított arra, hogy a kérdések mindkét oldalát vitassák meg, azt remélve, hogy ez érthetően kitisztítja a polgárság gondolatait. Augustus végül száműzte a férfit, mivel az emberek úgy gondolkodtak az igazságról, mint ami relatív és folyékony - senki sem állt ki a tiszta, világos igazság mellett. Senki sem foglalt állást, mivel már minden helyzet ellen találtak néhány ésszerű érvet.

Ebben az esetben az igazság nyilvánvaló volt, és Pilátus őszintén elismerte Jézus ártatlanságát.

"És amint ezt mondta, újra kiment a zsidókhoz, és mondta nékik: Én nem találok benne semmi bűnt." (Jn 18:38)

Pilátus nem állt ki az igazság mellett, és nem bocsátotta szabadon Jézust, inkább a meggyőződésével akart kiegyezni, hogy helyeslést nyerjen.

Ez a viselkedésmód gyakran megfertőzi a politikusokat.

Pilátus őszintén elismerte Jézus ártatlanságát


Igyekezett a népet lecsillapítani és elmagyarázta, hogy megvereti Krisztust, majd utána elengedi. Ha Jézus ártatlan, miért kell megverni? Amikor elkezdjük a kompromisszum útját járni, nem számít, hol állunk meg, mert az ördög felkap és befejezi az utat. Azzal jelezted a gyengeségedet, hogy egyezkedtél vele a rosszról. Ez egy jeges rúd megmászásához hasonlít. Feláldozod a hitedet, és ettől kezdve már nagyon könnyű a pusztulásba csúszni.

Sátán érzékelte Pilátus gyengeségét, és a tömeget használta fel a tétovázó uralkodó kényszerítésére, hogy mindenképpen keresztre feszítse Jézust. A helytartó elindult az alkudozás ösvényén, amint az ördög akarta. Pilátus megpróbált túljárni az eszén, de nem sikerült. Felajánlotta Barabást egyezségként Jézus helyett. Pilátus szemügyre vette a tömeg előtt levő hidegvérű gyilkost mint példáját az igazi gonosznak, ami ellentétben áll a bűntelen Megváltóval. Magára is gondolnia kellett. "Csak keresztre feszítést akarnak látni, így egyezséget ajánlok nekik, és nyilvánvalóan Jézust fogják választani." Álmában sem gondolta, hogy Barabás elengedését kérik, de pontosan ez történt.

Végül Pilátus engedékenysége addig jutott a megegyezés felé, amíg az irányítás teljesen kikerült a kezéből.

"Pilátus pedig látván, hogy semmi sem használ, hanem még nagyobb háborúság támad, vizet vévén megmosta kezét a sokaság előtt mondván: Ártatlan vagyok ez igaz embernek vérétől; ti lássátok!"
(Mt 27:24)

Valóban ártatlan volt?

Megvallotta a Megváltót, de ítéletét a tömeg nyomása alatt hozta meg. Hasonlóképpen mi is, amikor az igazságról alkudozunk, nem uraljuk a tetteinket, azonban a következmények maguktól jönnek, és ekkor nem leszünk többé ártatlanok. Ha egyszer majd azon gondolkozol, hogy elindulj a kiegyezés útján, emlékezz Pilátusra! Emlékezz vissza, Jézus azért halt meg, mert valaki úgy gondolta, meg tud egyezni az igazságról!

Az egyenes ösvény Légy bátor!


Ezeket is ajánljuk


# Hit-bizalom # Kompromisszum # Archívum

Állj meg!

Légy bátor!

Zárd be elmédet a konformizmus előtt!