AZ ELJÖVENDŐ VILÁG A JELENÉSEK KÖNYVE SZERINT

Úgy tűnik, hogy az utóbbi időben a mennyel kapcsolatban sokféle, és eléggé zavaros elképzelések élnek a köztudatban. Az alábbiakban felsorolok néhány példát, amelyek illusztrálják a mennyel kapcsolatos nézeteket:Egy tinédzser szerint: a mennyország - egy tündérmese helyszíne, egyáltalán nem tűnik valóságosnak. Nem tudok hinni a létezésébén.

Egy középkorú hölgy szerint, aki éppen- bevásárol: a mennyország - inkább egyfajta lelkiállapot, belső béke. A megnyugvás érzete.

Egy sikeres üzletember szerint: a mennyország az otthonom. Látnia kellene; három millió dollárt ér! Tüzes szekerein a Lexus. A gyermekeim pedig mintha angyalok lennének!

Egy egyetemista szerint: a mennyország - Hogy lehet valaki ennyire elmaradott, hogy még mindig hisz az ilyen mesékben?!

Egy idős házaspár szerint: reméljük, hogy a menny valóság! Minél öregebb lesz az ember, annál jobban vágyódik utána. Csak remélni tudjuk, hogy igaz, amit még a gyerekkorunkban tanítottak!

Tudhatjuk-e biztosan, hogy valóban létezik mennyország, és ha igen, akkor milyen lesz? Vagy a mennyország csupán a képzeletünk szüleménye? Szerencsére nem kell pusztán emberi elméletekre és véleményekre hagyatkoznunk. Isten úgy határozott, hogy néhány dologban bepillantást enged abba, hogy milyen is a menny. Információink egyetlen biztos forrása a Biblia.

Amikor János apostolt száműzték a Törökország melletti Patmosz kis szigetére, Isten látomásban megmutatta neki az új eget és az új földet: "az első ég és a föld elmúlt vala; és a tenger többé nem vala." (Jelenések 21:1).Az újjáteremtett mennyről és földről azonban nemcsak János hallott ő látta. Isten szent prófétái is beszéltek az Úr helyreállítási tervéről. "És elküldje a Jézus Krisztust, aki néktek előre hirdettetett. Kit az égnek kell magába fogadnia mind az időkig, míglen újjá teremtetnek mindenek, amikről szólott az Isten minden ő szent prófétájának szája által eleitől fogva" (Apostook cslekedetei 3:20-21).

Mit fog Isten helyreállítani? Helyreállítja azt, amit Ádám és Éva elveszített, amikor nem engedelmeskedtek Istennek. Viisszaállítja a földön a paradicsomi állapotokat! Már nem lenne ajándék a régi világ, szennyezett vizével, levegőjével, ahol az erőszak és szenvedés dúl. Isten földet készít; egy tökéletes világot, ahol megváltottak élnek!

Marco Pólóról, az olasz utazóról mondják, aki évekig tartó keleti utazásai után hazatért, hogy hihetetlen történeteket mesélt, és még a barátai is azt hitték: hazudik. Azt mondta, hogy eljutott egy városba, ami tele volt arannyal és ezüsttel. Látott fekete köveket, amelyek elégnek (szén). Látott olyan ruhát, ami nem kapott lángra, még akkor sem, ha tűzbe dobták (azbeszt). Beszélt olyan kígyókról, amelyek tízlépésnyi hosszúak, az állkapcsuk pedig akkora, hogy egy embert is képesek lenyelni (krokodil).

Mesélt olyan diófélékről, amelyek akkorára nőnek, mint egy ember feje (kókuszdió). Csak nevettek a történetein. Évekkel később, amikor Marco Polo a halálán volt, egy szigorú ember felszólította: vonja vissza minden állítását, vallja be, hogy nem volt igaz, amit mesélt. Marco Polo ezt határozottan visszautasította: "Minden része igaz annak, amiről beszéltem! Sőt, még a felét sem mondtam el mindannak, amit láttam!"

Szavakkal ki sem lehet fejezni az új föld és a Szent Város gyönyörűségét, amibe látomásban bepillanthattak a Biblia írói. Pál apostol így ír: "Amiket szem nem látott, fül nem hallott és embernek szíve meg se gondolt, amiket Isten készített az őt szeretőknek." A legtöbben azonban nem olvassák el az utána következő verset: "Nekünk azonban az Isten kijelentette az ő Lelke által" (1Korinthus 2:9-10). Bepillanthatunk az új földre, a Szent Városba, és szemlélhetjük az új Jeruzsálem gyönyörűségét a látomásokon keresztül, amelyeket Isten a Szentlélek által nyilatkoztatott ki a prófétáknak.

A tündöklő város
A Jelenések könyve lélegzetelállító leírást közöl a Szent Városról! János azt írta: "És én János látám a szent várost, az új Jeruzsálemet, amely az Istentől szállá alá a mennyből, elkészítve, mint egy férje számárafelékesített mennyasszony" (Jelenések 21:2). Ez a káprázatos város lesz a megváltottak otthona. "És a város kőfalának alapjai ékesítve valának mindenféle drágakövekkel" Még a kapuk és az utcák is gyönyörűek. "A tizenkét kapu pedig tizenkét gyöngy. És a város utcája tiszta arany, olyan mint az átlátszó üveg" (Jelenések 21:19, 21).

János megadta az új Jeruzsálem méreteit is: "És a város négyszögben fekszik, és a hossza annyi, mint a szélessége. És megméré a várost a vesszővel tizenkétezer jutamatnyira" (Jelenések 21:16). Ennek a négyszögletű városnak a kerülete 2 400 kilométer, es minden oldala 600 kilométer hosszú. Egy matematikus számításai szerint az uj Jeruzsálemben 2 milliárd ember is elférne. Ettől függetlenül, a jó hír az, hogy mindenkinek biztosan lesz helye, aki ott szeretne élni! Jézus megígérte:

"Az én Atyámnak házában sok lakóhely van" (János 14:2), ez tehát valóban igaz. Jézus a kedves Olvasónak is helyet készített! Isten újjáteremti a földet, miután a tűz elpusztítja a bűnösöket és megtisztítja a bolygót. Minden elég, ami a bűntől megsebzett világra emlékeztetne. János leírja, hogy ezután "láték új eget és új földet" (Jelenések 21:1).

Leszáll a megtisztított földre az új Jeruzsálem, ami az egész világegyetem fővárosa lesz. Az újjáteremtett földön új élet fakad. Az új föld lesz a helyreállított Éden. Ézsaiás próféta így ír erről: "Örvend a puszta és a kietlen hely, örül a pusztaság és virul mint őszike. Virulva virul és örvend ujjongva" (Ézsaiás 35:1-2). Földünk az újjáteremtett földdel összehasonlítva olyan, mintha a sivatagot hasonlítanánk össze egy pompázatos kerttel, vagy a megrepedezett földet egy nyíló virággal.

Életerő és egészség
Az Isten által megígért új otthon az igazi megnyugvás helye, ahol nem lesz betegség vagy fájdalom. Senkit nem kínoz a rák, nem rémít szívroham, nem gyötör ízületi fájdalom vagy láz; örökké tartó, tökéletes egészségnek örvendhet mindenki! Így írja le Ézsaiás próféta: "És nem mondja a lakos: beteg vagyok!" "Akkor a vakok szemei megnyílnak, és a süketek fülei megnyittatnak. Akkor ugrándoz, mint szarvas a sánta, és ujjong a néma nyelve" (Ézsaiás 33:24; 35:5-6).

A tökéletes egészség képén kívül a Jelenések könyve arról is ír, hogy az új Jeruzsálemben nem lesz többé gyász és halál: "És az Isten eltöröl minden könnyet az ő szemeikről; és a halál nem lesz többé; sem gyász, sem kiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúltak" (Jelenések 21:4).

Az új Jeruzsálemben többé már nem kell kétségbeesetten kutatni az örök ifjúság forrását. Figyeljük meg János leírását! "És megmutatá nékem az élet vizének tiszta. folyóját, amely ragyogó vala, mint a kristály, az Istennek és a Báránynak királyi székéből jővén ki. És a folyóvízen innen és túl életnek fája vala, mely tizenkét gyümölcsöt terem vala, minden hónapban meghozván gyümölcsét; és levelei a pogányok gyógyítására valók" (Jelenések 22:1-2).

Az élet folyóvize az ifjúság forrása. Tökéletes testünk ott nem öregszik majd. Határtalan energiánkból jut bőven felfedezni a körülöttünk lévő csodákat. Állandóan felfrissülünk, hiszen Isten közelében leszünk. A ránk váró új otthon az újjáteremtett föld lesz, ami nemcsak fizikai megújulást és örömöket tartogat. Minden megújul az érzelmek világában és a társadalomban is. Hallani sem lehet többé kimerültségről, kiégésről vagy depresszióról. Megújulunk; túláradó életerő tölt be.

Az új föld
Isten örök otthont teremt a megváltottaknak az új földön, ahol igazságosság uralkodik.Tökéletes környezetet biztosít az örök élethez, szeretethez, örömhöz és ahhoz, hogy Isten jelenlétében lehessünk, tőle tanuljunk. Isten együtt lakik majd népével ott, ahol nem lesz többé szenvedés, sem halál. A nagy küzdelem véget ér attól kezdve nem létezik többé bűn. Élő és élettelen egyaránt hirdeti majd, hogy Isten a szeretet, akinek uralma örökkön örökké tart.
(lásd 2Péter 3:13; Ézsaiás 35; 65:17-25; Máté 5:5; Jelenések 21:1 -7; 22:1 -5; I 1: 15).

Béke és biztonság
Ézsaiás próféta ezt így fejezte ki: "Nem hallatik többé erőszaktétel földeden, pusztítás és romlás határaidban" (Ézsaiás 60:18). Nem lesz erőszak. Nem lesz félelem. Nem kellenek riasztók. Nem kellenek zárak és rácsok az ajtókra, ablakokra. Nem lesz szükség biztonsági széfekre. Béke, harmónia és szeretet tölt be mindent. Ez az új békesség még az állatvilágban is érezhető lesz. Ézsaiás így ír erről: "És lakozik a farkas a báránnyal, és a párduc a kecskefiúval fekszik, a borjú és az oroszlánkölyök és a kövér barom együtt lesznek, és egy kisgyermek őrzi azokat" (Ézsaiás 11:6).

Csodálatos lesz az istentisztelet, a Teremtőnkkel való találkozás! "És lesz, hogy hónapról-hónapra és szombatról-szombatra eljő minden test engem imádni, szól az Úr" (Ézsaiás 66:23). A szombatünneplés már most; a bűn által megrontott földön is új élettel tölt be, reménységet ad, de a káprázatos mennyei körülmények között még inkább feltölt energiával. A közösség érzése, az istentisztelet élménye felülmúlja mindazt, amit itt, ezen a földön tapasztalunk.

Az örök élet ígérete, az új föld várása reményt adhat már most, a szenvedéssel és szomorúsággal téli világban is. Barátaim. az örökkévalóság előttünk áll! Itt a földön talán 70 vagy 80 évre számíthatunk, de ha a mennyei életre gondolunk, beszélhetünk akár 70 ezer, 70 millió, 70 milliárd évről is - ami az örök életnek még csak a kezdete! Mit tehetünk azért, hogy biztosan ott lehessünk az új földön? Honnan tudhatjuk, hogy a nevünk fel lesz írva az új Jeruzsálem egyik házának ajtajára?

A válasz egyszerű. Isten több ezer évvel ezelőtt megígérte Ábrahámnak, hogy leszármazottai örökségül bírják a földet. Azt is tudjuk, hogy azok Ábrahám leszármazottai, akik Krisztusban vannak; akik hit által öröklik az ígéreteket, akik megváltójuknak fogadják el Krisztust. Aki Krisztushoz tartozik, számot tarthat az ígéret Földjére, a mennyre! Ebben biztosak lehetünk. Talán nehéznek tűnhet az út. Akinek azonban Krisztus a vezetője, az biztosan célba ér! Erre számíthatunk! Krisztus készíti nekünk a helyet az új földön!

Mark Finley: Az idők jelei különkiadása c. kiadványa
Akik lemaradnak az igazságtól


Ezeket is ajánljuk


# Hit-bizalom # Bizonyossag # Archívum

Az első terrorista

Akik lemaradtak az igazságtól

Isten utolsó üzenete a világnak