ÁLLJ MEG!

Kilátástalannak tűnt az izraeliták helyzete a Vörös-tengernél, ahol az üldöző egyiptomi sereg utolérte őket, és vissza akarta vinni rabszolgáknak."Mózes pedig mondta a népnek: Ne féljetek, megálljatok, és nézzétek az Úr szabadítását, amelyet ma cselekszik veletek; mert amely egyiptombelieket ma láttok, azokat soha többé nem látjátok."
(2Móz 14:13)

Isten Igéje megismerteti velünk az igaz elveket, a mi felelősségünk pedig helyes döntést hozni. Mennyei Atyánk azok életében mutatja meg hatalmát, akik hűségesen kiállnak igazsága mellett, és bízni fognak benne.

"Mert az Úr szemei forognak az egész földön, hogy hatalmát megmutassa azokhoz,
akik őhozzá teljes szívvel ragaszkodnak."
(2Krón 16:9)

Amint szilárdan kiállsz az igazságért, az életed tanúságtétel lesz a családod, barátaid, szomszédaid, de még a mennyei képviselők előtt is. Isten leereszkedik a mennyből, és ezt mondja:

"Észrevetted-e az én szolgámat, Jóbot? Bizony nincs hozzá hasonló a földön:
feddhetetlen, igaz, istenfélő és bűngyűlölő."
(Jób 1:8)

Jézus Krisztus melletted áll


Krisztus nem hagy magunkra a nehézségekben. A saját páncélzatát nyújtja a védelmünkre.

"Öltözzétek föl az Isten minden fegyverét, hogy megállhassatok az ördögnek minden ravaszságával szemben. Annakokáért vegyétek föl az Istennek minden fegyverét, hogy ellenállhassatok ama gonosz napon, és mindeneket elvégezvén megállhassatok. " (Ef 6:11:13)

Emlékezz arra: a mennyei fegyverzetet viselők helyes testtartása az egyenesség!

William Jennings Brian ezt mondta: "Sose féljetek a kisebbséggel kiállni azért, ami helyes, és amely kisebbség egy napon többség lesz. Mindig féljetek kiállni a többség mellett azért, ami rossz, és amely többség egy napon majd kisebbség lesz."

Ellen G. White, az egyik kedvenc keresztény szerzőm így fogalmazott: "A legnagyobb akarat a világnak azon férfiak akarata - akiket nem lehet megvenni vagy eladni; akik a lelkük mélyén igazak és becsületesek; akik nem félnek a bűnt nevén nevezni; akik lelkiismerete hű és engedelmes, akár az iránytű az égtájakhoz; akik kiállnak az igazság mellett, még ha az egek le is omlanának."

Istennel együtt minden lehetséges, még alkalmazkodás és kiegyezés nélküli életünk is lehet. Most fogadd meg kegyelme által, hogy kiállsz a Sziklára, és ellenállsz a kompromisszum hullámainak, amelyek elsodorják Isten gyermekeit az üdvösség partjától! Mindig emlékezz arra, hogy amikor az igazságért harcolsz, nem vagy egyedül: Jézus Krisztus melletted áll!

Zárd be elmédet a konformizmus előtt!  


Ezeket is ajánljuk


# Hit-bizalom # Kompromisszum # Archívum

Egy méret, ami mindenkire jó

Zárd be elmédet a konformizmus előtt!

Félelem a bántástól