A PRÓFÉCIA FÉNYÉBEN

Kétféle jel vagy csoda van, igazi és hamis, ugyanúgy, mint ahogy igazi Krisztus és hamis Krisztus."Mert hamis Krisztusok és hamis próféták támadnak, és nagy jeleket és csodákat tesznek, annyira, hogy elhitessék, ha lehet a választottakat is." (Mt. 24:24.)

"És nagy jeleket tesz, annyira, hogy tüzet is hoz alá az égből a földre, az emberek láttára. És elhiteti a földnek lakosait a jelekkel, amelyek adatának neki." (Jel. 13:13-14.)

Hamis jel alatt nem egy mesterkélt fogást kell értenünk, mert ez egyáltalán nem nevezhető jelnek, hanem egy valóságos jelet. Természetfeletti művet értünk alatta, amelyet a hamisság érdekében visznek véghez abból a szándékból, hogy megtévesszék a népet, hogy a hazugságot igazságnak állítsák be. Ezekben a jelekben olyan befolyásnak, olyan meggyőző erőnek kell megnyilvánulni, hogy amennyiben ez lehetséges,

megtévesztő legyen még a választottak számára is.

A jövendöléseknek ezek a gondolatai teljesen megvilágítják napjaink jelenségeit, melyek a különböző egyházakból felbukkanó pünkösdi mozgalmakat jellemzik. Tapasztalataikban vallják a nyelvekenszólást, a bűnöktől, sőt a bűnös hajlamoktól való teljes szabadulást, a betegeknek csoda általi gyógyulását. De, hogy ezek a valóságban milyen lélektől származnak, azt figyeljük meg Pál apostol szavaiból, amelyekben prófétikusan leírja a közvetlen Jézus Krisztus visszajövetele előtti jelenségeket, de egyben azt is, hogy miért tudja az embereket áthatni ez a Lélek.

A jövendöléseknek ezek a gondolatai teljesen megvilágítják napjaink jelenségeit.

"Akinek eljövetele a Sátán ereje által van, a hazugságnak minden hatalmával, jeleivel és csodáival, És a gonoszságnak minden csalárdságával azok között, akik elvesznek; mivelhogy nem fogadták be az igazságnak szeretetét az ő üdvösségükre. És azért bocsátja reájuk Isten a tévelygés erejét, hogy higgyenek a hazugságnak;" (2Thess. 2:9-11.)

Ha az emberek készek lennének az Isten igéjének világosságában járni, és keresni mindenben az Ő akaratát, akkor mindez nem következhetne be. De a saját kívánságaik utáni vágy él inkább a szívükben.

Tapasztalatainkból tudjuk, hogy azokat a lelkeket, kiket ez a lélek birtokába vett, szinte lehetetlen értelmes szóval meggyőzni. Ha rövid időre le is hull a lepel szemeikről, hogy megláthassák a tökéletes igazság világosságát, de a bennük levő lélektől megszabadulni már nem tudnak. Ehhez a szabaduláshoz volna ténylegesen szükség az Isteni Lélek adományaira, hogy a bennük lévő tisztátalan lelket kiűzhessük Jézus nevének erejével.

Kívánom azonban ezt a rövid tanulmányt azok számára adni, akiket még nem tudott megfertőzni ez a veszélyes áradat. Hiszem, hogy írásomat Isten áldása fogja kísérni, ha nem is láthatom mindenhol az eredményét. Hiszem, hogy segítségére fog lenni minden őszintén kereső léleknek az igazi Jézushoz vezető út megtalálásában. Értük a továbbiakban is buzgón fogok imádkozni a mi Istenünkhöz segítségért.

Forrás: Háló Sándor: Nyelveken szólás a Szentírás mérlegén
Napjaink jelenségei  


EZEKET OLVASTAD MÁR?

Napjaink jelenségei

Korinthusi levél, 14. fejezet, 23-26. vers

Korinthusi levél, 14. fejezet, 1-5. vers


Szólj hozzá!