Napjainkban - világviszonylatban - egyre több olyan mozgalomról hallottunk, melynek tagjai azt hirdetik, hogy bennük és közöttük Krisztus ereje nyilatkozik meg.

Nyelveken szólással, mint a Szentlélek ajándékával, csak az Újszövetségben találkozunk. Kétféle megnyilatkozási formáját ismerhetjük meg.

Erre az adományra a misszió munka végzése érdekében volt szükség, nem egyéni érdekeket szolgált, hanem másokért adatott.

A nem isteni eredetű megnyilatkozás csak a korinthusi gyülekezet életében fordult elő a Szentírás feljegyzése szerint.

Korinthusi első levél, 14. fejezet, 1-5. vers.

Korinthusi első levél, 14. fejezet, 6-8. vers.

Korinthusi első levél, 14. fejezet, 9-13. vers.

Korinthusi első levél, 14. fejezet, 14-19. vers.

Korinthusi első levél, 14. fejezet, 20-22. vers.

Korinthusi első levél, 14. fejezet, 23-26. vers.

Korinthusi első levél, 14. fejezet, 27-33. vers.

Korinthusi első levél, 14. fejezet, 34-40. vers.

Meglepő módon jönnek elő újabb és újabb mozgalmak, amelyeknek elindító rugója napjaink kóros tünete, az újkori pünkösdizmus.

Hamis jel alatt nem egy mesterkélt fogást kell értenünk, mert ez egyáltalán nem nevezhető jelnek, hanem egy valóságos jelet. Természetfeletti művet értünk alatta, amelyet a hamisság érdekében visznek véghez abból a szándékból, hogy megtévesszék a népet, vagy..


# Bibliaismeret # Nyelvekenszolas # Archívum